Monday, 24 October 2011

Puude istutamisest vallas

Selgituseks Peeter Böckler Raekodaniku foorumi sotsiaalkulutuste teemal avaldatu kohta.

Peeter Böckler helistas mulle reedel, et teisipäeval on ülemaailmne Lions klubide puude istutamise kampaaniapäev ning neil oleks vaja puid ja samas ka kohta kuhu istutada. Esmaspäeval helistas uuesti, et kuhu me homme siis istutama hakkame ja kus puud on.

Vallas ei käi asjad sellisel planeerimata moel. Vaevalt Lionsite ülemaailmne kampaaniagi üleöö otsustati. Ei ole mõeldav, et üks ühing annab vallavalitsusele korraldusi, kes mida ja millal peab tegema, samas endal kogu ettevalmsitustöö tegemata.

Kevadel ja suvel toimus vallas suurem puude istutamine. Teede äärde ja parkidesse istutati vastavalt plaanitule mitukümmend puud, Ameerikanurga platsile istutati paar hektarit kuusemetsa.

Kui mõni ühing soovib selliseid aktsioone korraldada, siis oma soovi tuleb piisavalt pikalt ette kavandada ja vallavalitsusega läbi rääkida. Peab juba varakult välja selgitama, kuhu ja mida oleks mõistlik istutada, mitte, et midagi ja kuidagi moodi kiirkorras linnukese pärast ära teha.

See vestlus lõppes sellega, et Peeter ütles, et nad lähevad siis Tõrre Jussi juurde (Vabadusvõitluse muuseumi Lagedil) ja istutavad seal mõned puud – küll seal ikka ruumi on.

Inetu, et Peeter Bõckler oma tegematajätmises hakkab hoopis avalikult vallavalitsust süüdistama.

Ülo Timuska


No comments:

Post a Comment