Friday, 25 March 2011

Jaak Aaviksoo Peetri koolis

Täna esines Jaak Aaviksoo Peetri koolis. Teema: "Visioon tänapäeva hariduse väljakutsetest"

Saalis oli mitukümmend kuulajat, põhiliselt haridustöötajad. Avameelsed professori mõtted olid väga huvitavad, kahjuks saime teada, et Aaviksoo on paljude oma seisukohtadega vähemuses. Millised siis olid need seisukohad?

1. Koolis (ka kõrgkoolides) õpilastele topitakse pähe liiga palju mittevajalike teadmisi;
2. Ei õpetata lahendama probleeme, vaid andma küsimustele pähe tuubitud vastused;
3. Suurimaks hädaks kooliprogrammi koostamisel on akadeemiliste haritlaste ladvik - õppejõud, metodistid, kes igal moel suruvad kooliprogrammi igasugu asju, mille vajalikkuses on kindlad vaid nemad ise. Minu küsimusele "Kas ei saaks neid teoreetikuid kooliprogrammist eemal hoida?" vastas Aaviksoo, et "Kujutage ette milline kisa tõuseb";
4. Üliõpilastele anda täielik vabadus ise valida millist eriala õppida - oma enda vastutusel. Riigipoolne toetus näeks välja stipendiumite ja hüvitiste masksmisena nende erialade tudengitele, milles on riik kõige rohkem huvitatud;
5. Ülikoolide arvu on vähendatud 50-lt 30-le. See on alles osa sellest mida tuleks veel vähendada. Peab keskenduma kõrgkoolihariduse kvaliteedile ja muutma ühiskonna hoiakuid, et laps peab kindlasti minema pärast kooli õppima ülikooli.

Oli ka palju muud huvitavat, kui keegi täiendab selle väikse kokkuvõtte, siis oleks väga tore.
Sain vastuse ka ühele oma vana küsimusele "Miks hariduse eestistamist ei alustatud lasteaedadest?", sellest natuke pikemalt siin>>


Wednesday, 23 March 2011

Ehitusjärelvalvest Rae vallas


Ametnikud peaksid otsustavalt sekkuma eraehitusse vaid kahel juhul:
1. Ehitis on keskkonna-, elu- või terviseohtlik;
2. Ehitusega rikutakse naabrite huve.

Minu arvates on Rae vallas asi ehitusjärelvalvega olnud suht mõistlik. Aga konfliktsete olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks pakun jätkuvat kasutada rahvahääletuse vormi.

Praegune menetlus on vallakodanikele segane ja bürokraatlik. Saatsin valla üldplaneeringu paranduste ettepanekud. Sain vastuse:

Poolteist lk. vett ja natuke asjast, kusjuures hoopis teises kontekstis, kui minu ettepanekud. Kõik on vormistatud nii, et tavaline inimene lööb käega edasisele menetlusele.

Mida arvad Sina?

Monday, 21 March 2011

Peetri küla sadeveed - Vahtra tee

Edastan abivallavanemale Peetri küla Vahtra tee 2 elaniku küsimuse:


"Kas vald on midagi otsustanud, et millal hakatakse kraave rajama?
Kevad taas käes ja hakkab kindlapeale uputama"

Jutt käib Vahtra tee kanti planeeritavatest kraavidest.

Thursday, 17 March 2011

Avalik poliitiline diskussioon

Diskussiooni algataja: Marko Mitt.

Marko saatis huvitava hinangu valla poliitiliste suhtluskanalite kohta. Kutsume teid oma mõtteid avaldama.Tere!

Olen viimase paari nädala jooksul üritanud (eelkõige enda jaoks) luua objektiivset seisukohta valla poliitika kohta. Põhjuseks miks nii üldiselt vallaelule läheneda soovin, on saada aru, kes oma positsiooni avalikkusele presenteeritud vaadetele vastavalt suudab/oskab parimal moodusel rakendada. Lihtsustatult öeldes on hüpoteesiks: kas tehakse seda mida räägiti/räägitakse(?). Seejuures on eesmärgiks anda hinnang kui erapooletu kõrvalseisjast elanik, kel ei ole eelarvamusi erakondlike kuuluvuste, koalitsiooni/opositsiooni ega ka personaalselt ühegi KOV poliitiku kohta.

Selle nn uurimuse tulemusel olen suutnud kaardistada kolm poliitilise alatooniga aktiivsemat veebipõhist infovahetuskeskkonda. Üks on käesolev ja teine nn opositsioonimeelsem foorum ning kolmas Raivo Uukivi koduleht. Olles need infokeskkonnad läbi töötanud, saan teha järgnevad järeldused.

… jätkub kommentaaris …

Kas on mitu samanimelist seadust?

Selles teemas algatan arutelu seaduste ja nende rakendamise üle. Volikogu töös on seadused möödapääsmatud. Nende alusel peab volikgou töötama, seadustele viidates volikogu tööd ka oponeeritakse.

Kuna probleemseid olukordi tuleb tihti ette, eriti, kui seaduste sätetele viidates püütakse inimesi eksitada, neile lasua valetada.

Kirjutasin sellel teemal konkreetse artikli IRL Rae ajaveebis: Kas on mitu samanimelist seadust?

Millised on teie kogemused seadustest ja nende tõlgendamisest? Kas volikogu õigusaktid on arusaadavad?

Monday, 14 March 2011

Ametnik - nõustaja või karistaja?

Poliitikud - teie ülesanne on küsida iga ametniku käest:

Kas ametnik on kontrollija ja KARISTAJA?

Või ametnik on kontrollija ja NÕUSTAJA?


Kuna küsimusel on konkreetne põhjus - Peetri küla hamburgeriputka ümber tekkinud konflikt vallaametniku ja vallakodaniku vahel, siis soovin ka konkreetset vastust. Miks ametnik ei tule kodanikku nõustama vaid alustab pisiasja pärast väärteomenetluse ja kutsub kohale politsei?


Räägin ka ühest kogemusest. Mina kujundan pakendeid erinevatele Eesti toidukaupadele. Osa neist lähevad ekspodiks. Pakendid peab tootja/maaletooja kooskõlastama kohalikes ametites.

Kooskõlastus Taanis toimub nii:
p. 1. Anname eskiisi sisse
p. 2. Saame ametnikult vastuse - see ja too ei vasta nõuetele. See muutke palun ära nii ja too - naa.
p. 3. Muudame vastavalt ettekirjutusele ja saame kooskõlastuse.
Protsess kestis 10 päeva.

Kooskõlastus Eestis toimub nii:
p. 1. Anname eskiisi sisse
p. 2. Saame ametnikult vastuse - see ja too ei vasta nõuetele.
p. 3. Küsime - kuidas oleks vaja muuta, et vastaks nõuetele?
p. 4. Saame vastuse - teie muutke ära ja meie anname vastuse.
p. 5. Teeme muudatused ja anname eskiisi sisse
edasi loe 5 korda järjest pp. 2-4.

p. 21. Saame kooskõlastuse.
Protsess kestis 7 kuud.

Eesti keskmine ametnik on vastutusvõimetu, kuid väga tähtis. Kutsun kõiki üles näitama ametnikele nende õige koha - kodanike teenindaja.

Sunday, 13 March 2011

Keskerakonda valiti keeleküsimuse pärast

Eile ühel pereüritusel kuulsin, et enamus venekeelsetest külalistest hääletas Keskerakonna poolt. Üllatav oli see, et nende inimeste seas olid ka ärimehed.
Küsisin, et miks? Kõigi vastus oli üks - hääletasime vene koolihariduse säilitamise poolt.Mina ei jätnud jonni ja pärisin:
Kas te ei taha, et teie lapsed saaksid selgeks eesti keele?

Ja nüüd tähelepanu! Vastus:
Me tahame, et meie lapsed läheksid eesti lasteaeda, seejärel eesti kooli, hümnaasiumi ja eesti kõrgkooli. Aga me oleme selle vastu, et vene keeles alghariduse saanud lapsed viiakse sunniviisiliselt üle eestikeelsele õppele.

Praegu oleks viimane aeg alustada õigest otsast - lasteaedadest.

Küsimused-ettepanekud Rae valla kohta:

1. Kas vallal on võimalus ja soov luua Peetri kooli baasil eraldi rühm venekeelsetest peredest kodustele lastele, kes ei käi lasteaias? Et nad saaksid koolieelset eestikeelset praktikat? Millisel viisil seda teha - see on pedagoogide rida.

2. Kas tuleks kõne alla, et lasteaiajärjekorras saavad venekeelsetest peredest lapsed mingi järjekorraeelistuse? See on ühiskonna huvides, et need lapsed saaksid keeleõppimisel tuge? Mõistan, et see on konfliktirohke lahendus, kuid äkki mõtleksime selles suunas?

Peetri külas on eesti rahvusest inimesi umbes pool. Teine pool vajab mingil määral tuge keeleõppes. See et külaüritustel välditakse venekeelsete inimeste osavõttu on kahetsusväärne, kuid mingeid illusioone tuleviku suhtes minul ei ole. Kaks kogukonda elavad omaette ja nende omavaheline suhtlus on minimaalne. Aga lastesse võiks natuke investeerida. Kas keegi on nõus appi tulema projekti koostamisel et saada toetust vene laste integreerimise tegevusele? MTÜ Väike Peeter võib seda asja vedada aga meil ei ole projektikirjutamise kogemust.

Monday, 7 March 2011

Valimised 2011 - mida järeldame enda jaoks?

Võrdlesin 2009 ja 2011.a. valimsite tulemusi Rae vallas.

Kokku kehtivaid sedeleid 2011 - 4113. Kokku kehtivaid sedeleid 2009 - 5781

Saadud hääli 2011 Saadud hääli 2009

RE - 1634 = 39,7% RE - 1885 = 32,6%
IRL - 808 = 19,6% IRL - 1319 = 22,8%
KE - 702 = 17,7% KE - 1805 = 31,2%
SDE - 530 = 12,9% SDE -178 = 3,1%

Mida saab järeldada?
1. Valimiste võitjad vallas on RE ja IRL. Seda saab pidada RE - IRL koalitsiooni toetamiseks vallas.
2. RE suutis Riigikogu valimisteks esitada valla valijate jaoks atraktiivsema nimekirja (Kaja Kallas!)
3. Vallas on oluliselt langenud toetus KE-le.
4 Vallas on arvestatav hulk SDE valijaid.

Lisaks tasuks analüüsida valimiskampaaniat ja teha endale järeldused järgmisteks KOV valimisteks.