Friday, 13 September 2013

Rae valla kandidaatide koondnimekiri

Rae valla 2013.a. KOV valimiste kandidaadid

https://vis.vvk.ee/files/kandidaatide_koondnimekiri_KOV_380_Rae_vald.pdf  >>

VALIMISRINGKOND NR 1

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit  >>
nr 101 PRIIT PÕLDMÄE
nr 102 AGU LAIUS
nr 103 ÜLO TIMUSKA
nr 104 MARGUS LAULA
nr 105 ALEKSANDER TORJUS
nr 106 SIRLY POOLMA
nr 107 TAIVO LAHERAND
nr 108 IVETA TOMERA-VAHTER
nr 109 RAUL RANNASTE
nr 110 RAIN TARTO
nr 111 TRIIN KANGUR
nr 112 INDREK KERMON
nr 113 JAANA NIRK
nr 114 PEETER LORENTS
nr 115 KERSTI PETERSON
nr 116 TIIT TEDER
nr 117 NELE NOORKIKAS
nr 118 ANDRES SUITSO
nr 119 VEIKO PARTS
nr 120 AET VILGATS
nr 121 KRISTJAN SUUREKIVI
nr 122 VERONIKA ISBERG
nr 123 TARMO KARU
nr 124 HELLE KULBAS
nr 125 REIN KARM
nr 126 REET KILGAS
nr 127 KARL JÄTSA
nr 128 HAIMUR PUKS
nr 129 VIGO KUMARI

Sotsiaaldemokraatlik Erakond >>
nr 130 RAIVO UUKKIVI
nr 131 AADI POTTER
nr 132 KRISTER PARBO
nr 133 TARMO KLAAR
nr 134 SIRLE KORKA
nr 135 MARGUS VALGMA
nr 136 LJUDMILLA KOMAROVA
nr 137 JAAN URVET
nr 138 SULEV PUUMEISTER
nr 139 IGOR MOZESSOV
nr 140 KARL-SANDER SAARIK
nr 141 SULEV HERMASTE
nr 142 LISANDRA TALVING
nr 143 PEETER BÖCKLER
nr 144 HELVE PIPAR
nr 145 TÕNIS ROHULA
nr 146 IRINA KLEIN
nr 147 PEETER LIINSOO
nr 148 KRISTI NILOV
nr 149 PRIIT PÄSTLANE
nr 150 KRISTI REBANE
nr 151 KAUPO KASEMETS
nr 152 TATJANA LELOV
nr 153 AIN PERT
nr 154 MARJU KERA
nr 155 OLEV RAID
nr 156 TATJANA KODU
nr 157 JOHANNES TÕRS
nr 158 TIIU MADISSOON
nr 159 KRISTO PRISKUS
nr 160 MARGUS ABEL
nr 161 TOIVO LIIV
nr 162 RAIVO KRUUK
nr 163 ROBERT KARUS
nr 164 EINAR KINK
nr 165 HENRY KÕOMÄGI
nr 166 VELOR VIITAK
nr 167 KAIDO SUUREKIVI
nr 168 MATI PRITS

Eesti Keskerakond >>
nr 169 INDREK UUEMAA
nr 170 GABRIEL KOCH
nr 171 RAUL VÄINSAR
nr 172 AIVAR MARJAPUU
nr 173 KRISTJAN VELLO
nr 174 SELMA KOCH
nr 175 SVEN-ORLI ORGMETS
nr 176 ALEKSANDER VELLO
nr 177 EDUARD AASLAID
nr 178 ÜLAR TEPPO
nr 179 ERIKA POPOVITŠ
nr 180 MARGUS VELLO

Eesti Reformierakond >>
nr 181 MART VÕRKLAEV
nr 182 GERLI NURMS
nr 183 HENRI AUSMAA
nr 184 KAI LASN
nr 185 ANDRUS ANSIP
nr 186 ENDEL ALBIN
nr 187 NATALIA KAPTYUG
nr 188 KAIDO KIVISTIK
nr 189 HELEN KÜBAR
nr 190 RAMSES ALLIKSOO
nr 191 MEELIS KASEMAA
nr 192 RELIKA VODJA
nr 193 AIVO HOMMIK
nr 194 SIRJE KÖÖP
nr 195 MADIS SARIK
nr 196 TUULIKE SELJAMAA
nr 197 JENS VENDEL
nr 198 ANNE LIIVA
nr 199 JAAN ALVER
nr 200 KAIRI KADASTIK
nr 201 SVEN RATASSEPP
nr 202 ENE BÖCKLER
nr 203 TARMO GUTMANN
nr 204 TANEL TAMMELA
nr 205 RAUL KINKS
nr 206 MATI SAREVET
nr 207 TARMO TÄHT
nr 208 KAAREL KAIS
nr 209 HARRI AMBUR
nr 210 IGOR KASK
nr 211 RICHARD PORMAN
nr 212 AARNE KÜTT
nr 213 HELDUR KALVI
nr 214 OTT SARAPUU
nr 215 RAIVO JUGA
nr 216 JAANO SÕBER
nr 217 INDREK VARIK
nr 218 ERIK LAIDVEE
nr 219 VEIGO GUTMANN
nr 220 TÕNIS KÕIV

Üksikkandidaat
nr 221 HEINAR KANNIMÄE
nr 222 JÜRI KIVIT >>


10.10. – 16.10.2013 Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00.
14.10.- 16.10.2013 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.

20.10.2013 VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

Sunday, 8 September 2013

IRL Rae 10 peamist lubadust 2013.a. Rae vallavolikogu valimisteks

Nelja aastaga on Rae vald võimuliidu vedamisel teinud arenguhüppe: valla eelarvepoliitika on stabiilne ja konservatiivne, edenenud on elu-keskkond ja -kvaliteet, ehitatud on 400 lasteaiakohta, valla kogukond on ühtsem, korrastatud on valla juhtimine, ELVESO töötab tulemuslikult. 

Jätkame valla juhtimist ausalt, avatult ja hoolivalt!

Ajame Rae valla asja!


1.    Oleme loonud 400 lasteaiakohta Assakul, Lagedil, Peetris ja Jüris.  Jätkame kavakindlalt lasteaiakohtade loomist. Rajame 500 uut lasteaiakohta (Peetri, Jüri, Lagedi) ja lõpetame lasteaiakohtade puuduse vallas.

2.    Renoveerisime Lagedi kooli, laiendasime Peetri kooli. Ehitame ligi 300 uut õpilaskohta Jüri Gümnaasiumis, loome juurde õpilaskohti Peetri koolis, jätkavad Lagedi ja Vaida koolid.

3.    Kehtestasime mudilastoetuse lapsevanematele, kellele vald ei suuda pakkuda lasteaiakohta. Suurendame toetust valla lasteaiakoha maksumuseni.

4.    Korrastasime valla sotsiaal- ja peretoetused ja võimalusel suurendame toetusi. Kehtestame  uued toetused  üksikvanematele. Toetuste tingimuseks seame eelmisel aastal elanike registris olemise.

5.    Üle 63-aastastele vallaelanikele töötame välja ja rakendame täiendavalt hambaravi osalise hüvitamise korra kuni 40 eurot aastas.

6.    Avasime ühistranspordi liini Peetri alevikku. Töötame läbi ja rakendame täiendavad võimalused ühistranspordi, sh siseliinide arendamiseks.

7.    Andsime Rae koolimaja vallaelanike seltsitegevuseks. Loome seal uusi võimalusi,  investeerime igal aastal hoone kordategemiseks vähemalt 20 000 eurot.

8.    Rekonstrueerime teid ja tänavaid:  Betooni tänav, Nabala tee,  Kodala piirkonna tänavad. Muudame tolmuvabaks: Ülase tee, Meelespea tee, Golfi tee, Liiva tee osaliselt.

9.    Oleme koostöös elanikega parandanud lõpetamata arenduste elukeskkonda: vesi, kanalisatsioon, teed, tänavavalgustus, haljastus. Jätkame koostöös elanikega sihikindlalt lõpetamata arenduste taristu rajamist.

10.  Erilise tähelepanu alla võtame suhtlemise vallaelanikega ja nende teenindamise vallavalitsuses. Suhtlemine on väärikas ja pädev, kirjadele vastatakse, elanike teavitamine on läbimõeldum.  Volikogu liikmed on vallaelanikega suhtlemisel aktiivsed.