Friday, 27 January 2012

Töötus Rae vallas vähenes

Töötute arv Rae vallas viimase kahe aasta jooksul on vähenenud.2010
2011
Jaanuar
640
402
Veebruar
669
393
Märts
678
372
Aprill
646
362
Mai
586
327
Juuni
554
297
Juuli
513
285
August
478
259
September
446
263
Oktoober
413
261
November
413
266
Detsember
406
281

Pildis näeb see välja nii:Oluline on aga teada, kuidas vähenes töötus Rae vallas võrreldes Eestiga. Eesti pilt on järgmine (2011.a. IV kv andmed veel puuduvad):


Ja lõpuks ka suhtarvude võrdlus, ehk kui kiiresti langes töötuse tase Eestis ja Rae vallas:

Pilt on suhteliselt optimistlik.
Võttes arvesse et selle aja jooksul on Eesti töövõimeline elanikkond vähenenud ja Rae vallas vastupidi - kasvanud, siis suhtarvud on veelgi Rae valla kasuks.

Omaette küsimus kui palju on see Rae vallavalitsuse saavutus?  Kas keegi oskab teada kuidas on muutunud Rae valla töökohtade arv 2010-2011.a? Ja kui palju valla kodanikke töötab valla territooriumil?

Tuesday, 24 January 2012

Liiga aus eesti poliitikale

Riik on loodud inimeste jaoks. Ja erakonnad on loodud inimeste jaoks. Kas ajab muigama?


Jaak Vackermann on aus ja töökas Eesti talumees, pikaajaline Isamaliidu ja hiljem IRLi liige. Paraku liiga aus eesti poliitikale.

Lugesin Liisa Pakosta mõtteavaldust tema blogis - ilus jutt, "IRL: Inimlik erakond".
Siis sain juhuslikult teada, et Jaak sellisele tipp-poliitikule nagu Liisa Pakosta aatekaaslastesse ei sobi, näiteks oli äkki Jaak kustutatud Pakosta (ja mitte ainult) Facebooki sõprade hulgast. Miks? Jaak nägi ja kuulis midagi, mis ei sobi kokku tipp-poliitikute ilusate sõnadega. Ta julges seda salvestada ja tutvustada teistele erakonna liikmetele. Ta julges küsida poliitikult selle kohta arvamust.

Pikemalt saate lugeda  Liisa Pakosta blogis ja kommentaarides.

 • Ma ei saanud täpselt aru milles on Pakosta süü selles loos?
  • Süüd ei ole muud, kui et ta keeldus vastutamast, kuna ma küsisn temalt, et kuidas ta sellesse Kopra talu pleenumisse suhtub? Ta vastas, et ei olnud kohal. Ma soovitasin tal vaadata videot. Ta ütles, et ei vaata. Siis see, et miks ta kandideerib volikokku, kui ise ei käi kohal? See oli ajalooline istung ja paljud jäid sealt kindlasti meelega kõrvale, sest aimasid millega saab tegemist olema.
  • Kas ma tohin selle selgituse kopeerida blogisse?
  • Mina ei tea lubamistest ja õigustest midagi. Kui on vabalt saadaval, siis infotarbijana teen, mis tahan. Kopeeri pealegi, kui tahad probleemi tekitada, lahendada, meie elu puhtamaks teha.
   Ahjaa. Meelde tuli ka see, et ajendiks oli see, kui Liisa hakkas seletama, millega ta Herkelist eristub. Et kõik on justkui sarnane, aga vaat debatti teeb tema paremini. Siis mul viskaski üle. Nüüd ma panen küll oma seinale kohe otse, et Liisa Pakosta valetab!
    • Küsisin vaid seepärast, et see on praegu meie omavaheline vestlus ja selle osaliseks edastamiseks ma ikka küsin luba. Aga asi selge ja olen sinuga nõus
    • Sa küsisd selle minu selgituse kohta? Võid sedagi teha, kuid kirjuta siis juba kõik sinna, st. ka see, et ma olen praegu emotsionaalne ja seda tulebki nii võtta. Kirjuta see kindlasti, et see näib nii.


Sõnades kuuleme palju aususest ja avatusest, kuid paraku poliitikute tegudes puutume kokku vastupidisega. Lihtsalt poliitiline süsteem on selline, et jätab poliitikutele vaid kaks valikut: kas oled aus või oled poliitikas. Mida arvavad sellest Rae valla irlikad?

Jüri Kivit

Monday, 23 January 2012

Uuesalu elanike pöördumisest

Vallaelanikel on õigus pöörduda volikogu poole pöördumistega. Seda Rae valla, Järveküla Uuesalu külaosa elanikud ka tegid. Uuesalu inimesed soovisid luua eraldi Uuesalu küla. Paraku tekitas see volikogus tavainimese jaoks imeliku mõttevahetuse.


Kuigi volikogu liikmetest keegi (peale volikogu esimehe) ei olnud elanike pöördumist lugenud, oldi nõus hääletama volikogu esimehe vastuse poolt (vt Volisest). Vastus on argumenteeritud, kuid tekib küsimus, kas see on normaalne volikogu suhtumine oma valijatesse - hääletada maha pöördumisega tutvumata?

Kas selline suhtumine aitab kaasa inimeste usaldusele valla juhtorganitesse? Kas on lootust inimeste initsiatiivile kui nende pöördumistesse suhtutakse üleolevalt?

Tekitab nördimust volikogu liikme Raivo Uukkivi välja öeldu:
"- Sisu on selge, eks ju? Ega keegi siin laua taga ei arva et uut küla oleks vaja. Aga lihtsalt, noh, kuidas see asi korrektselt ära vormistada, selles on probleem."  Vaid ühel volikogu liikmel, Aadi Potteril tekkis küsimus "mille üle me üldse hääletame, kui me pole inimeste kirja näinud?"
Arutelu positiivsetest külgedest.
Valla sekretäri Indrek Metusa ja Vallavanema Veigo Gutmanni sõnavõtud olid korrektsed. Lisaks sellele tekkis avalik diskussioon mida ja millises mahus volikogu istungist võib avalikustada. Loodetavasti aitab see kiirendada volikogu istungite otseülekannete algust Internetis.

PS. Vabandan ette kõigi isikute ees kes video avalikustamisest tunnevad end puudutatuna. Video salvestamise ja avalikustamise eesmärk ei ole kellegi halvustamine vaid vallajuhtimise inimestele lähemale toomine. Volikogu istungid on avatud ja volikogu liikmed on poliitikutena avaliku elu tegelased.

Lugupidamisega, Jüri Kivit.

Saturday, 14 January 2012

17. jaanuari volikogu istung


Järgmine Rae Vallavolikogu istung toimub 17. jaanuaril algsuega kell 17.30 vallamaja saalis.
Päevakorras:
1.    Uuesalu küla moodustamisest
2.    Rae vallas Peetri külas reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuse tuvastamine
3.    Tuulevälja külas asuva Iirise katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
4.    Margiti maaüksuse võõrandamine avalikul enampakkumisel
5.    Väljaku tn 5 maaüksuse võõrandamine avalikul enampakkumisel
6.    Rukki tee maaüksuste ja Liivatee maaüksuse 57707 m² suuruse maatüki võõrandamine avalikul enampakkumisel
7.    Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneeringu kehtestamine
8.    Rae valla Jüri aleviku Võsa tänava lasteaia ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
9.    Rae valla Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
10. Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine
11. Rae Vallavolikogu 08. veebruari 2011 määruse nr 50 „Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele sihtotstarbelise investeeringutoetuse maksmise kord“ muutmine
 Oluline on valla heakorraeeskirjade kinnitamine. Eeslnõu läheb teisele lugemsiele ja kõik ettepanekud ja parandused on teretulnud.
MTÜ-del tasuks teha ettepanekudi aj parandusi punkt 11 eelnõu kohta, et muuta taotlemine lihtsamaks.

Eelnõud asuvad VOLISes
https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid

Sunday, 1 January 2012

AVATUD MIKROFON - KÜSI JULGELT

Postitades siia oma kommentaari saad sellele vastuse. Kui sinu küsimus eeldab pikemat arutelu siis loome sellele eraldi teema.