Tuesday, 4 October 2011

Valla põhimääruse täiendamisest

Valla põhimäärus on avatud täiendusettepanekute tegemiseks.
Raivo Uukkivi esitas vastava eelnõu, mina lisasin sellele omalt poolt mõningad täiendusettepanekud.
Nii eelnõu kui ka minu esitatud täiendustega saab tutvuda SIIN

Vastavaid täiendusettepanekuid võib volikogu liikmete kaudu esitada kuni 15. oktoobrini. Kui kellelgi on ettepanekuid, võiks need esitada talle sobiva volikogu liikme kaudu edastamiseks juhtivkomisjonile.
Suvel toimus üsna energiline arutelu mitmel põhimääruse teemal. Ehk tekkis neist aruteludest kellegi mõtteid, mida võiks esitada kaalumiseks valla põhimääruse täiendamisel.

No comments:

Post a Comment