Friday, 14 October 2011

Kohalike omavalitsuste võimekusest

Lootsin, et Raivo Uukkivi ei hakka äsja ilmutatud kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi alusel ennast jälle upitama ning pole vajadust teemat käsitleda. Aga kus sellega! Raivo ei suuda sellest hoiduda ja esitab väärat infot oma foorumi teemas „Haldusreform ....“ kommentaar 14. oktoobril 2011 kell 09:39:25.

Uuringu sissejuhatuses öeldakse:
„Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit koostatakse juba kolmandat korda. Selle käigus on mõtestatud erinevaid näitajaid ja tekkinud on teatud näitajate aegrida. Käesolev indeks hõlmab perioodi 2007 - 2010.

Võrrelduna eelmiste aastatega on kohaliku omavalitsuse võimekuse kahe komponendi – kohaliku omavalitsuse organisatsioon ja kohaliku omavalitsuse finantsolukord – paremaks mõõtmiseks tehtud 3 näitaja osas muudatus (vt. ptk 3). Uued arvutused sisaldavad ka kõigi eelnevate aastate kohta tehtud tagasiarvestusi. Kuivõrd metoodika aluseks on paljude näitajate arvessevõtmine kohaliku omavalitsuse võimekuse mõõtmisel, siis ei mõjuta muudatused koondtulemusi olulises ulatuses, vaid täpsustavad neid.“

Sellest järeldub, et Raivo nimetatud Rae valla koht ei ole võrreldav hiljuti avaldatud uuringu kohaga. Lisaks on uuringu tabelis toodud indeks ümberarvestatuna kogu selle arvestamise perioodil (vt uuring lk 30)

Saame teada, et Rae vald oli uuringu andmetel 2009.a. 2. kohal (mitte 1., nagu Raivo väidab). 2008. aastal 1. kohal. 2008.a. oli aasta, kui vallale laekus tohutu hulk raha valla maa müügist. Sellele võimekusele pani aluse aga hoopis varasem vallavõim, mille eesotsas oli Raivo poolt palju kirutud Meelis Rosenfeld. Targu jätab Raivo ka alati märkimata, et 2007. a. oli vald 4. ja 2006.a. alles 8. kohal. Kui veel lisada, et 2005.a. oli vald 3. kohal, siis võime järeldada, et Raivo vallavanemaks olles suutis ta mingil ajal anda valla võimekusele tagasikäigu, mille päästis valla maa müügitulu arvelt. Sealjuures pean seda maa müüki sel ajal väga õigeks ja vajalikuks.


2010.a. oli vald 2. kohal, nagu ka viimase nelja aasta (2007 – 2010) kokkuvõttes. Kui siia lisada, et perioodil 2006 – 2009 oli vald 3. kohal, siis saab järeldada, et 2007 - 2010.a. on vald tegutsenud varasemast võimekamalt ning 2010.a. on valla võimekust pigem kasvatatud.


Siiski - neid uuringuid ei tasuks võtta väga tõsiselt, et anda hinnanguid hetkel võimul olijate kohta. Sellised uuringud näitavad pikemaajalisi arengu- ja muutuste trende ning loomulikult on mõjutatud varasematel aastatel tehtust. Samuti peaksid sellised indeksid panema KOV võime analüüsima, mis on nende numbrite taga, ehk vaatama selle koostamise komponentide sisusse ja saama teada, kus KOVi võimekus kõige madalam on ning panustama just sellesse. Vajadusel aga ka selgitama, mis on nende näitajate põhjuseks. Heaks näiteks on siin just Viimsi vald. Saavutas pingereas esikoha, aga samas eiras seadust ja kasvatas laenumahu 124%-ni eelarvest. Võetud suured laenud näitavad valda võimekana, aga selle tulemusel kulub järgmise aasta eelarvest 20% laenu tagasimakseks.

Igal juhul võime järeldada, et 2010.a. on Rae valla võimekust kindlasti säilitatud ja poleks ime, kui järgmisel aastal astume koha võrra kõrgemale. Selgemad tendentsid ilmnevadki paari järgmise aasta jooksul. Tore oleks saada vallas elavatelt analüütikutelt tagasisidet, millise võimekuse edandamsiele vallavalitsus võiks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

1 comment:

 1. Raivole läks hinge minu reageering tema halvustava lause kohta. (Foorum 16. oktoobril 2011 kell 15:29:31 teemas "Haldusreform ...")
  Uuring oli siseminsiteeriumi kodulehel avalik alates sellest, kui seda esitleti ja seega enne igasuguseid ajaleheuudiseid. Et Raivo ei vaevunud uuringut ennast vaatama, näitab tema soovi sellesse süveneda.

  Kenasti aga näitab Raivo jätkuvalt talle omast suurepärast suhtlemisstiili ja minu kohta antud hinnangute rohkus. See tavaliselt näitab, et sisulsied argumendid puuduvad. Püüdis ju valalvõime halvas valguses näidata, aga viidatud indeks ei andnud selleks mingit alust.

  Raivo debateerimisvõimet näiteb eriti ilmekalt tekstiosa, kud ta väidab, et "puruvale on, et .... Rosenfeld ..." ja siis lisab ise, et see toimus tõesti Rosenfeldi vallavõimu juures olles.

  Lõppjäreldus on Raivolgi seesama, mis minul - mitmed vallavõimud on teinud päris head tööd valla arengu huvides ja seda ei oleks vaja siduda kellegi konkreetse persooniga.
  Raivo aga ei saa ka selle tõdemuse juures hoiduda oponente halvustamast ja solvamast.

  ReplyDelete