Friday, 17 February 2012

Erakorralisest istungist

Kommentaar 16.02.2012.a. Rae valla volikogu erakorralisele istungile.


Ma leian et IRL peaks mängima suuremat vahendaja rolli Elveso juhatuse ja Vallavalitsuse vahel tekkinud pingete maandamisel kasutades selleks võimalusi Elveso nõukogus.

Sunday, 12 February 2012

Volikogu istung 16. veebruaril 2012.a.


Sotsiaalmeedia kaudu on juba mõnda aega liikunud kõlakad teatud probleemidest ELVESOga. Tuleb tunnistada, et need probleemid on olemas ning keerulisemad, kui esialgu arvata võis. Viimaste kuude jooksul oleme neile koos koalitsioonipartneriga pingsalt lahendusi otsinud. Selleks toimusid hiljuti ka muudatused ELVESO nõukogus. Probleemid on aga kuhjunud ja pingestanud isikutevahelisi suhteid koalitsioonipartnerite seas ning on kutsunud esile võimukriisi.

Sellised olukorrad lahendatakse tihti uue koalitsiooni moodustamise kaudu, kus iga osapool püüab saada endale suurema osa vallapirukast. Nii on varem korduvalt  võimuvahetus toimunud ka Rae vallas, kus oli perioode, kus vallavõim vahetus iga kolme kuu tagant. Valla arengule sellised võimuvõitlused kasu ei ole toonud.

On selgi korral volikogu liikmetega olnud arutelusid uue koalitsiooni moodustamisest, olen ka ise kohtunud mitme volikogu liikmega ja korduvalt arutanud kujunenud olukorda vallavanemaga.

IRL oleks võinud ka sel korral osaleda uue koalitsiooni moodustamisel, sest pinged on meie koalitsioonipartneri inimeste vahel. Valla arengu stabiilsuse huvidest lähtudes pidasime õigemaks püüda siiski säilitada olemasolevat koalitsiooni ja anda koalitsioonipartnerile võimalus jõuda selgusele oma võimes koalitsioonis edasi töötada. 

Sellest lähtudes esitas vallavanem volikogu esimehele eelnõud muudatuste tegemiseks vallavalitsuse koosseisus, mis toovad kaasa ka muutused volikogu liikmete hulgas.Valla põhimääruse kohaselt esitas 1/4 volikogu liikmetest volikogu esimehele ettepaneku kutsuda kokku volikogu istung vallavanema ettepanekute arutamiseks.
Otsustasin kokku kutsuda vallavolikogu istungi kiireloomulisena 16. veebruaril.

Volikogu materjalidega saab alates esmaspäevast tutvuda VOLISe kaudu.