Friday, 17 December 2010

Rae valla põllud mahetoodete pakenditel


Uus pakendite seeria Balsnacki mahetoodetele - hommikueine krõbuskid. Kõige imelisem et need krõbuskid on nii looduslikud kui üldse olla saab. Ainult jahu ja sool.


Kujunduses on kasutatud ehtsad Eesti põllud. Suur tänu Rae valla sõpradele kes olid abiks valla avarustel õigete põldude otsingutel 2010.aasta suvel!


Rohkem pilte näeb siit: http://photobank.reklama.ee/?openfolder=summer/&openfile=sum153.JPG

Wednesday, 15 December 2010

Meil Mõigus sirgus kuuseke

Äkki oskab keegi selgitada mis seal Mõigu jõulukuusega juhtus? Toodi kohale, viidi ära... Külajutte on kuuldud palju, aga mis tegelikkuses?

Lagedi kooli renoveerimisest

14. detsembril toimus Rae valla volikogu koalitsioonikoosolek milles osalesid Lagedi kooli hoolekogu liikmed. Koosolekul arutati Lagedi kooli renoveerimisega seotud küsimusi. Pika ja emotsionaalse diskussiooni käigus jõudsid Vallavalitsuse ja Hoolekogu liikmed kokkuleppele. Lisainfo kommentaarides:

Tuesday, 14 December 2010

IRL-i valimiskonverents

12. detsembril toimus Radisson Blu Hotellis IRLi valimiskonverents kus tutvustati IRLi erakonna Riigikogu valimisplatvormi ja esinumbreid.


Friday, 10 December 2010

Lumetõrje prioriteedid

Huvitav, Peetri küla inimesed hädaldavad, et teed kinni, Jüri inimesed ka, Lagedi rahvale vastatakse, et tehnika on kõik Peetris ja Jüris, seal palju rahvast ja provintsid peavad ootama.
Kus siis tegelikult lumetõrje tehnika on ?

Sunday, 28 November 2010

Meie Eesti 2018

Mõni aeg tagasi helistas minule Priit Põldmäe ja kutsus osalema mõttetalgutel. Ütlesin ausalt, et "lobisemise üritustele" mina ei tahaks minna. Aga kuna kutsujaks oli ka minu poolt austatud Henn Pärn siis läksin kohale.


27. novembril toimusid Kasvuvisiooni ja Arengufondi mõttetalgud:
http://www.arengufond.ee/events/event1827/
Loe lisa kommentaarides.

Friday, 26 November 2010

Valla aastapäev. Transport.

Tellisin siis aastapäevale minekuks Lagedile bussi mis jäi tulemata. Lagedi koori inimesed ja veel rahvast ootas kannatlikult peaaegu tund aega külma käes. Aruküla tee Lagedi rippsilla juures pidi peatus olema. Peale pikka ootamist ja helistamisi pidime Kai info kohaselt kiiresti jooksma teisele poole silda, väidetavalt oli buss seal. Aga ei olnud. Ootasime veel veidi ja läksime laiali. Kuulsin veel iroonilisi märkusi , et "hea, et Sass ikka bussi tellis". Järjekordne kivi meie kapsaaeda. Mul on häbi.

Wednesday, 24 November 2010

Peretoetus üksikvanematele

Ettepanek puudutab üksikvanemaid kes formaalselt ei ole ainuhooldajad.


Teadaolevalt jääb peretoetustest ilma üksikvanem, keda pole kohtu poolt lapse ainuhooldajaks määratud ja kelle lapse isa pole Rae valla kodanik. Segaste peresuhete tagajärjel kannatavad lapse huvid.Teen ettepaneku algatada peretoetuse korra muutmise eelnõu. Et valla sotsiaalametil oleks võimalus külavanema avalduse alusel maksta peretoetust üksikvanematele, kes formaalselt ei oma õigust toetusele kuid seda siiski vajavad. Ma arvan et selle vastu ei saa midagi olla koalitsiooniliikmetel ega ka oppositsioonil.


Sellega tõuseks ka külavanemate roll.

Kui on mingi võimalus kehtivate määruste raames seda probleemi lahendada, andke palun teada.

Monday, 22 November 2010

Ümbrikupalgad

Eile Lasnamäe Rimis nägin pikka , looklevat järjekorda. Kus ? Sularaha sissemakse automaadi taga.
Minul ei ole sellist teenust veel kordagi elus tarvis läinud. Sinna see riigi ja kohaliku omavalitsuse suur osa maksutulust kaob.... Lihtsalt repliigiks. (Järjekorra pikkus tõesti hämmastas)

Sunday, 21 November 2010

Rae valla 2011.a. eelarvest

On hea teada, et sellel aastal on tekkinud võrreldes varasemaga vallaelanikel suurem huvi valla järgmise aasta eelarve ja selle kujundamise vastu.
Valla eelarve on keeruline ja mahukas dokument, millest ei ole kerge aru saada.
Pole üheselt mõistetud, millised on valla regulaarsed tulud ja kulud. Eelarve tasakaaluks nimetatakse, kui kõik möödapääsmatud kulud tehakse ära stabiilselt laekuva tulu arvelt. See aga ei ole veel valla jätkusuutlik areng, sest eeldab, et kõik vajalikud investeeringud tehakse väljastpooltsaadavast toetusest või muust tulust.

Tegelikult on vaja valla eelarve koostamisel jõuda selleni, et ka olulised investeeringud tehakse valla stabiilsete tulude arvelt. Seda silmas pidades ei olnud eelmise vallavalitsuse eelarvepoliitika jätkusuutlik. Siis peeti tasakaaluks, kui kõik möödapääsmatud kulud said kaetud stabiilselt laekuvate tulude arvelt. Kõik investeeringud aga kaeti erakorraliste tulude arvelt - valla maa müügist saadud tulust.

2011. aastaks on eelarves prognoositud maksutulu (regulaarne tulu) 137,8 milj; (sellest 125.9 milj üksikisiku tulumaksu laekumist).

Lisaks laekub regulaartulusid ka valla asutuste poolt osutatavatelt teenustelt ja müüdud kaupadelt – 19,3 milj

KOKKU regulaarselt laekuvaid tulusid – 157.1 milj. See on valla kindel tulu.

Lisaks laekub valla eelarvesse veel ka tulu maa müügist – 10,9 milj. KOKKU KOHALIKKE TULUSID ligikaudu 168 milj.

Kohalikud tegevuskulud (need, milleks tulud ei laeku riigilt ja kulusid ei tehta riigi poolt ettemääratuna) on kokku 168 milj koos investeeringutega.

Kohalikud investeeringud on 18,3 milj. Ehk tegevuskulud ilma investeeringuteta (puhtad tegevuskulud Raivo mõistes) – 149,7 milj.

Nii saavutatakse üle pika aja, et tehtavateks investeeringuteks saadakse 7,4 milj krooni regulaarselt laekuvatest tuludest. (Eelmise vallavanema ajal oli see vahe ka kõrgema üksikisiku tulumaksumäära juures umbes 1 milj krooni investeeringuvõimekust.)

Asi pole veel hea ka praegu, kuid tendents on olemas ja seda vähendatud tulumaksumäära juures.

Lisaks kavandatakse ka 2011. aastal saada tulu 10 milj valla maa müügist, mis kõik kasutatakse vajalike investeeringute tegemiseks. Vallavalitsuse jaoks tekib teatud otsustamisruum, milliseid investeeringuid millises mahus teha.

Olulisemad investeeringud valla eelarves: maanteetransport – 13,3 milj; Peetri lasteaed-põhikool lasteaia laiendamiseks – 3 milj; ka Lagedi kool, mis vajab veel konkreetset otsustamist. Esialgu on lootus siiski veel KOIT-kava vahenditel, kuid sellise eelarvepoliitika jätkamisel tekib võimalus vajadusel Lagedi kooli ka vallal investeerida.

Saturday, 20 November 2010

Külavanemate rollsit vallas

Rae vallas on hästi - kõigil küladel on külavanemad. See annab võimaluse kõik vallas tehtav külavanemate abil valla elanikega läbi arutada, samuti saada nende kaudu tagasisidet küla puudutavate otsuste kohta.
Külavanemate kaela tulevad ka kõigepealt külaelanike küsimused vallavõimu selle või teise otsuse kohta, aga ka soovid midagi külas ära või paremini teha. Raske koorem.
Seetõttu peaksime arutama, kuidas külavanemad saaksid oma rolli paremni täita.
Kuidas oleksid külavanemad parimalt informeeritud vallas toimuvast? Ise kohtun külavanematega kord kuus infopäeval, kus selgitan olulisemaid küsimsui volikogu päevakorras. Usun, et sellest on kasu.
Sealt saan ka teatud küsimusi, millele selle või teise küla vanemad ootavad vastuseid. Olen püüdnud neid vastuseid vallamajast ka hankida ja vanemale edastada.
Paljudel küladel on oma koduleht või blogi. Kuidas oleme kasutanud nende võimalusi inimesi teavitada? Kes seda peaks tegema? Kas ka külavanemad peaksid aktiivselt küsima, et avaldada vallajuhtide artikleid või vastuseid külaelanikke huvitavatel teemadel?
Paljud külavanemad olid IRL valimisnimekirjas ja paljud on ka IRL liikmed. Oleks hea, kui nende mõtteid siin arutaksime.

Friday, 19 November 2010

Kõrghariduse kahjulikkusest

Edastan ühe huvitava mõttevälgatuse sõbralt Joel Steinfeldtilt, mida ta jagas oma Facebookis. Kuigi esmapilgul võib see tekst tunduda veidi imelikuna, siis süvenemisel võite avastada et Joelil on paljuski õigus.


Kas tasuta "kõrghariduse" kehtestamine ei devalveeri seda mõistet täielikult? Kui iga mats saab lõpuks mingi paberi.
Kas kõrghariduse paberid ei vii viimasedki talupojamõistuse raasud inimese ajust ja hingest?
Kas kõrgharidus ei peaks olema tasuline (õppelaenuga, inimene ise maksab need kulud tulevikus tagasi), kallis, kõrgelt väärtustatud ja kättesaadav vaid väärikatele ja valitutele? Kusjuures, mitte vanemate rahakott ei oleks määrav vaid inimese varasemad õppe- ja testitulemused.


Joel Friedrich Steinfeldt 
Sõbrad. Elu on näidanud, et kõrgharidus pärsib fataalselt inimese psüühikat. Seda eriti siis, kui kõrgharidusega inimesele saab osaks veel ka kõrge ja vastutusrikas ametikoht kas valitsuses või riigiettevõtte juhina.

Tänaseks on ilmsiks tulnud kahetsusväärseid juhtumeid, kus Eesti Rabariigi valitsuses ja Riigikogus täidavad kohti IDIOODID. Teatavasti on nad kõik KÕRGESTI haritud ja propageerivad ühe valimisloosungina kõrghariduse omandamist isegi tasuta! Kuid tasuta ei anta isegi mitte prügi ega kuivikuid.

Praegu valitsevad idioodid ei ole enam võimelised tegema tervest mõistusest lähtuvaid otsuseid, sest nende terve mõistus on saanud fataalselt kahjustatud kõrghariduse, kõrge ametikoha ja ületasustamise ülisuurest pingest.

Seoses valitseva olukorraga teen ettepaneku sooritada edaspidi igale kõrgkooli pürgijale psühhiaatriline uuring, selgitamaks välja, kas kandidaadi ajupotentsiaal ja psüühika üldse taluvad kõrghariduse omandamist ning seejärel võimalikku kõrget ja juhtivat ametikohta ühes tohutute tasude ning hüvitistega.

Kuna kõrgharitud rahvaesindajad ja valitsejad on idiootistunud, siis kutsun kõiki kodanikke eelolevatel valimistel valima ainult alg-, kesk- ja kutseharidusega kandidaate, kes oleksid nõus ja võimelised töötama ning oma kohustusi täitma vaid palga eest ilma igasuguste privileegide, kuluhüvitisteta. Elu on näidanud, et kõrgharidus ühes raha- ja võimuahnusega on kõikide kurjade asjade algus ning riikide ja rahvaste hukatus. 

Thursday, 18 November 2010

Mahajäetud põllumaad

Tere,

Selline küsimus tekkis. Sõites Rae vallas ringi panin tähele et palju põllumaad seisab harimata. Kas on mõeldav et valla sotsiaalamet koostöös maaomanikega ja talunikega korraldab mõne põllu harimise ja juurviljade kasvatamise? Selleks võiks kaasata pensionärid (kes mäletavad kuidas põllutööd käivad) - tööde juhendamiseks. Töö teeksid ära:

- töötutest ja/või kodustest moodustatud brigaad
- õpilastest moodustatud brigaad

Isegi kui lõpptoodang ei kata otsesed kulud + palgakulu, oleks sellest kasu. Lapsed õpivad tööd tegema ja töötud leiavad rakenduse. Välja reklaamima peaks selle mitte kui töötute abipakett vaid "tervisliku toitumise nimel", "kasvatame oma lastele" - ja suunaks osa toodangust valla lasteasutustesse ja hooldekodusse. Osa saagist (eelnevalt määratud protsent) läheks ka põllul töötavatele inimestele.

Mida arvavad sellest ideest talumehed ja mida ametnikud?

Wednesday, 17 November 2010

Maamaksust

Kas keegi oskab selgitada miks 2011. a maamaks tõuseb aga maamaksuvabastamist vastavalt koalitsioonileppele ei ole plaanis kehtestada?

Tuesday, 16 November 2010

Ülejõe k. Raadiojaama tee on valgustatud !

Reedel , 12. novembril süttisid tänavavalgustuse lambid kogu Raadiojaama teel. Seni oli tänavavalgustus vaid esimesel osal. Seega on üks punkt REF. ja IRL koalitsioonikokkuleppest täidetud. Ja minu eluunistus ka, küla peatänav on valgustatud ! Tänud Ainile ja kõikidele teistele osalistele kes selle eest hea seisid !

Vanapere tee lõhkumine. Ülejõe küla.

Ülejõe külas on taludevaheline kruusatee- Vanapere, tee lõpus on aga ühe firma rasketehnika hoiuplats-parkla. Kallutajad, ekskavaatorid jne. Kunagi keegi naine rentis neile oma maad ja nüüd on nad sinna oma rasked kallutajad ka sisse registreerinud. Sõidavad täiskoormatega ringi ja lõhuvad sellega teed. Eelmisel aastal pani vald koormust piirava märgi, see löödi kohe posti otsast alla. Meie teespetsialisti sõnul midagi teha ei anna kuna autod on sinna platsile sisse registreeritud ja neil on õigus oma "koju" sõita, on koorem peal või mitte. Külarahvas on nördinud, et vald ei suuda talle kuuluvat teed vandaalide eest kaitsta. Tarmo lubas asja täpsustada, ehk annab siiski midagi ette võtta.

Peetri küla, Peetri tee 19 talu rekonstrueerimine

Tere,

Palun IRL Rae osakonna seisukohta ja Rae valla volikogu IRL fraktsiooni toetust järgmise probleemi lahendamisel.

Peetri külas töötab Peetri kõrts ja selle kõrval autoremonditöökoda. Tegemist on küla inimestele suunatud teenustega mida osutab Vigo Kumari perekond. Tegemist on küla arengule väga vajalike teenustega.


Omaniku soov:
Teostada ehitiste rekonstrueerimine ja laienemine. Eesmärk - laiendada Peetri Kõrts ja ehitada külasaun. Mõlemad tegevused on Peetri külale vajalikud ja kasulikud.

Lisainfo

1. Tegemist on kogukonnale vajalike teenuste arendamisega
2. Tegemist on küla väikeettevõtluse arendamisega
3. Tegemist on töökohtade loomisega
4. Tegemist on perekonnaga kes on kohalikele tuntud kui abivalmid ja omakasupüüdmatud inimesed

Lugupidamisega,
Jüri Kivit