Saturday, 24 September 2011

27. septembril volikogu istung kiireloomuliste küsimuste arutamiseks.

Teisipäevaks 27. septembriks kell 17.30 kutsusin kokku volikogu istungi kiireloomulisteküsimuste arutamiseks.
Päevakorras:
1.   Kurna küla Ameerika katastriüksuse jagamine
2. Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine
 
Katastriüksuse jagamine on vajalik, kuna volikogu otsustas selle eelmisel istungil võõrandada avaliku enampakkumise korras.
Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine vajadus tuleneb sellest, et jätkuvalt on käimas kohtuvaidlus Agenoriga (pankrotis) ja see on jõudnud staadiumi, kus volikogu peab asuma seisukoahel, kas see pika ajalooga detailplaneering kinnitada või mitte.
Monday, 5 September 2011

Kohtusaalist

5. septembril 2011 algasid kaks kohtuprotsessi Rae valla vastu. Vallakodanik Kumari vs Rae vald ja oü Kungsmoor vs Rae vald.Olenemata kohtuotsusest on see fakt häbiplekiks Rae valla IRLi osakonnale*. Kodanik ja valla ettevõte peavad end kohtus kaitsma vallaametniku omavoli eest. Samas, valla poolt ei olnud tehtud midagi kohtuvälise lahendi leidmiseks.

* Ametnik Peeter Liinsoo on IRLi abivallavanema Tarmo Toometi alluvuses.

Kohtuistungi alguses selgus, et Rae valda esindaval ametnikul Peeter Liinsool ei olnud selleks volitusi. Ametnik, kes nõuab kodanikelt seaduste täpset jälgimist ei suutnud ise korrektselt kohtuistungiks ette valmistuda.

Lisainfo:
http://irlrae.blogspot.com/2011/03/ametnik-noustaja-voi-karistaja.html
https://sites.google.com/site/jurikivit/vaeike-peeter-mtue/peetri-burger


Peetri mälestuskivi korjandus

27. augustil tähistati Peetri külas 380 aasta möödumist küla esmamainimisest! Sel puhul paigaldati ka mälestuskivi.

Kahjuks külaseltsi ja vallavalitsuse vahel tekkisid lahkarvamused selle kohta kes maksab kinni mälestustahvli valmistamisega seotud kulud - 200 Eurot.

Teen ettepaneku Rae IRLi osakonna liikmetel ja toetajatel koguda see summa, millega toetada Peetri külaseltsi. Palun osakonna juhatuse poolt korraldada see korjandus.


Thursday, 1 September 2011

13. septembri 2011 volikogu istung

Järgmine volikogu istung on kavandatud 13.09. algusega kell 17.30 vallamaja saalis.
Esialgne päevakord:
  1. Rae Vallavolikogu 19. juuni 2007 otsuse nr 278 „Kitsenduste kehtestamine alkoholimüügi korraldamisel” kehtetuks tunnistamine
  2. Ameerika maaüksusest 4,25 ha suuruse maatüki võõrandamine avalikul enampakkumisel
  3. Ehitise Vana-Aaviku kanalisatsioonitorustiku välisvõrk peremehetuse tuvastamine
  4. Rae valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord
  5. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
  6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Eelnõud www.volis.ee