Saturday, 16 April 2011

Kas pettumine erakonnas või isiklik ambitsioon?

Rae valla poliitikas tekkis torm veeklaasis. Endine vallavanem otsustas lahkuda Keskerakonnast. Talle omaselt tegi sellest kärarikka sammu. Vallapoliitikuna võiks ju rahul olla - opositsioon muutus vallas killustatumaks ja nõrgemaks. Kardetavasti aga püüab lahkuja hoida ka nii opositsiooni liidri rolli ja allutada endale kohaliku keskerakonna volikogus olevad liikmed.
Üks sarnane olukord oli enne viimaseid valimisi seoses Rahvaliiduga, kus Raivo manipuleeris Rahvaliiuduga. Kuni selleni välja, et RL rakuke kuulutas ta oma vallavanema kandidaadiks. Nüüd rahvaliitu enam ei ole.

Keskerakonna maine on sedavõrd nigel, et ajakirjandus tervitab iga lahkujat ja püüab lüüa järjekordse kirstunaela. Jäetakse analüüsimata lahkuja isik ja põhjused. Hetkel on ajakirjanduse jaoks kõik erimeelsed head ja sarnased. Sellesse tasuks siiski süüvida.

Lahkuja kinnitab, et KE maailmavaade on talle meeltmööda. See väärib tähelepanu ja meeldejätmist. Eriti rahvus-, keele- ja kodakondsuspoliitika kontekstis ja suhtumises EL-i.

Lahkuja toob esile erakonna autoritaarse juhtimispraktika. Kes vähegi vaevub mõtlema selles kontekstis lahkuja üle, siis sama juhtimisstiil iseloomustab ka teda ennast.

Lahkuja toob esile viletsa meediapoliitika. Siit kumab usk, et tähtis ei ole mitte poliitika, mida tehakse, vaid meediapoliitika, kuidas tehtavat avalikkusele esitatakse. Ehk tasuks vaadata sügavamale - kibestunud vastandumine saabki tulla vaid sellest, et ei suudeta arusaadavalt põhjendada aetavat poliitikat.

Olulisim on lahkumiskirjas kindlasti aga valimistel lüüasaamisest ja kehvast personalipoliitikast rääkimine. Lahkuja esitab vihjeid, kuid jätab palju avamata. Hiljuti toimusid kahed valimised. Neist kummaski osaledes ei toonud lahkuja esile nüüd järsku üleöö esilekerkinud erakonna hädasid. Nõustus kandideerima ja kinnitas, et jagab erakonna arusaamisi, seisukohti, tegevust ja juhtimisstiili. Juhtus aga nii, et tuli loobuda nii vallavanema ametist ning Riigikogu valimistel ei pälvinud nimekirjades oodatud algusotsa kohti. Oli veel võimalus, et selle kompenseerimiseks leitakse ametikoht Tallinna Linnavalitsuses, kust mitmed siirdusid Riigikogusse. Paraku jäi seegi kompensatsioon olemata. Eks lahkumisteeside punkt 6 seda kibestumist väljendabki. Erakond andis tema mittemärkamisega lahkunule üsna karmi hinnangu.

Seda kinnitab ka KE Rae osakonna protokoll, kus RU osakonna juhi rolli maha pani. See protokoll rippus mõnda aega KE Rae kodulehel, kuid nüüdseks on sealt maha võetud. Sealt selgus senise juhi kogu kibestumise ulatus ja pettumus, et ei saanud jätkata vallavanemana, et ei pääsenud Riigikogusse. Pettumus, et tema aitas sinna Riisalu, aga teda ei hinnatud ka siis.

Hiljuti andis lahkunu ka teada, et asub looma valimsiliitu järgmisteks valimisteks, kuid siis kinnitas, et jääb KE liikmeks. Jah, juht vajab uusi juhitavaid, sest viimase aasta jooksul ei olnud ka KE Rae osakonna liikmed enam valmis üksnes käskusid kuulama. Sellekohase kiidulaulu heas KE netikommentaaride stiilis on ta foorumites juba käivitanud. Või leidub mõne muu erakonna osakond, mis endale allutada?

Thursday, 7 April 2011

Kuidas vald üleujutustega võitleb


Hakkasin koguma infot Peetri küla nn "uputuste" kohta. Avastasin, et kolme viimase aastaga on muutunud niipalju, et:

- vald asus probleemi süsteemselt lahendama ja ei veereta selle elanike kaela, see on positiivne;
- uued sadevee projektid on valmis;
- esimesed tööd tehtud.

Ka infoliikumine 2011. aastal on palju parem - nii elanikud kui meedia saavad objektiivsema pildi toimuva kohta. Vallakodanikuna võin selle üle vaid rõõmu tunda.