Sunday, 30 January 2011

Kolm banaani vene koolile


Vene koolide üleviimine eestikeelsele õppele on tore mõte. Koguni nii tore et me oma vaimustuses ei märka küsida endalt lihtsaid küsimusi.

1. Kas me soovime, et eesti venelaste lapsed õpiksid selgeks eesti keele? Või me soovime, et nad hakkaksid mõtlema eesti keeles?

2. Kas me mõistame, et panna last võõrkeeles mõtlema saab vaid eraldades teda (vähemalt vaimselt) oma vanematest? Kas me ei sea sellega ohtu laste vaimse tervise?

3. Kas selle asemel et kulutada jõudu vene kooli reformile, poleks soodsam ja kasulikum jätta kõik nagu on kuid suunata igasse vene kooli 5 eesti keele õpetajat ja õpetada lastele eesti keel selgeks? Intensiivõpe 2 tundi päevas - ja kümne aastaga on Eestis keeleprobleem lahendatud!

Pikemalt saab lugeda siin

Kuna haridusminister on IRLi mees, siis äkki saab nendele küsimustele vastused?

Friday, 21 January 2011

Riigikogu valimised

IRL Rae osakonna liige Priit Põldmäe kandideerib Riigikogusse.
Kutsun üles vallaelanikke teda toetama ja temale häält andma!

Raekodanikus on huvitaval kombel tõstetud ka küsimus, miks Agu Laius ei kandideeri Riigikogu valimistel ja imestatakse selle üle.
Tõesti, mulle vastav ettepanek IRL Harju piirkonnas tehti.
Annan teada, et:
1. ma ei pidanud korrektseks kandideerida, kuna äsja võtsin vastu volikogu esimehe tööülesanded ja pean õigeks seda rolli edasi kanda;
2. minu amet Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis eeldab, et ma ei oleks riigi tasandil poliitikas aktiivne.

Head,
Agu Laius

Sunday, 9 January 2011

Oruvälja III

Palun selgust Oruvälja III DP lähtetingimuste suhtes Järvekülas. Millisel põhjusel muutusid lähtetingimuste nõudmised?
Algselt oli lubatud "Minimaalseks elamukrundi suuruseks nähakse ette üksikelamu puhul 1500 m² ja paariselamu puhul 2000 m²" (10. mai  2005 otsus 410)

2010. aastal korraldusest loen "Planeerida on lubatud ridaelamuid või galeriimaju. Elamutele ette näha elamumaa sihtotstarbelised krundid arvestusega, et iga boksi/korteri kohta on vähemalt 600m² krundi pindala". (04. mai 2010 korraldus 330)


Peetri-Järveküla piirkonna infra on ülekoormatud, juba kehtestatud planeeringute valmimisega koormus kahekordistub. See on otseselt vastuolus IRLi valimislubadustega:


Peetri – Assaku piirkonnas: Hoidume piirkonna liigtihedast asustusest, arendustegevuste korral konsulteerime piirkonna elanikega. 

Väga "imelik" Vallavalitsuse korraldus. Kes selle eest vastutab?

Thursday, 6 January 2011

IRL-i valitsemisprogramm 2011-2015

Lugesin siin:Tekkisid mõned küsimused. Kas keegi saab selgitada?

"24. Gümnaasiumide tase peab olema ühtlasem. Toetame maakonnagümnaasiumide välja arendamist kõigis maakonnakeskustes nn puhta gümnaasiumina, vajaduse korral riigi gümnaasiumina."

Kas see tähendab, et nt Jüris peaks tulevikus olema eraldi põhikool ja eraldi gümnaasium? Praeguse arengukava järgi on plaanis 2014. aastaks olemasolev laiendada. Kes oskab selgitada kuivõrd see punkt klapib Rae valla vajadustega?


"32. Maamaksu kaotamine kodudelt - IRL on seisukohal, et maamaks kodudelt tuleb Eestis kaotada."

Kas see tähendab et Rae vallas IRL on seisukohal et ka pärast 2011. aastat on 500m² maamaksust vabastatud? Kas on võimalik see maksuvabastus kehtestada pikemaks ajaks, nt aastani 2018?


"63. Kasvavad omavalitsused. Käsitleme linnalähedasi kasvavava rahvaarvuga omavalitsusi regionaalpoliitiliselt erilistena, sest rahvaarvu kasvu tõttu vajavad nad enam investeeringuid uutesse koolidesse, lasteaedadesse ja muudesse avalikesse objektidesse."

Siia ootaksin küll konkreetseid numbreid - riigipoolne sihtotstarbeline toetus avalike objektide ehitamiseks (nt 50% objekti maksumusest). Kuidas muuta suhtumist ja plaane konkreetseks?


"99. Praktililised sammud Eesti-Vene suhetes. Toetame konkreetseid ja praktilisi algatusi Eesti-Vene suhetes. Vastastikuse usalduse suurendamiseks on möödapääsmatu edendada heanaaberlikkusel põhinevat ja vastastikust kasu silmaspidavat suhtlust. "

Kas piirilepe Venemaaga Eesti lõpuks allkirjastab? Ilma lisarumalusteta, loomulikult. Kas ei aita juba jonnist?