Saturday, 24 November 2012

Kas AVATUS=AUSUS?

Pisut üllatav oli lugeda Rae volikogu esimehe arvamust volikogu istungite avalikustamise kohta. Meeldetuletuseks - 2012.a. suvel toimusid Rae volikogu istungite proovisalvestused ja avalikustamine.


Volikogu esimees nimetab seda tööks "tühikäigul". Jättes kahe silma vahele faktid:

- avalikustamise vajadus oli eelnevalt läbi arutatud valla kodanikega, põhiliselt Rae FB grupis. Pigem oli arvamus, et asi on ikkagi kasulik;

- avalikustamise vastu olid mõned koalitsiooni poliitikud, kes nägid selles ohtu, et opositsioon kasutab seda odava populismi eesmärgil. Tegelikkuses aga üritas kasutada seda populistlikult endine vallavanem (al. 0:02:30):


- oli otsustatud, et teostame proovisalvestused ja siis arutame edasi, kas töö on seda väärt.

Proovisalvestused toimusid valla kodanike abil ühiskondlikus korras.

4 kuuga on volikogu istungite videosid kokku vaadatud 1253 korda. Kas on seda vähe või palju, otsustagu igaüks ise.

Mina lootsin suuremat huvi. Sellest ka puht isiklik arvamus, et täiel määral see idee ennast ei õigustanud.

Samas on ka teisi arvamusi
Viimasel ajal on korduvalt tekkinud avalikkuse rahulolematus volikogu istungite protokollimise suhtes. Salvestustega oleks see probleem lahendatud - kes soovib, saab ka ilma protokollita kuulata teda huvitava osa. Kuid kindlasti, salvestuste tegemise ja avalikustamise kord peab olema selgelt kajastatud Rae valla põhimääruses. Miks volikogu esimees alavääristab seda tööd on minule arusaamatu.

Loomulikult, on ka muud tehnilised lahendused olemas. Näiteks täna toimub valla koosolekute ja istungite audiosalvestamine. Need salvestused võiksid olla süstematiseeritud kujul avalikustatud valla kodulehel. Ka see aitaks kaasa "avatud valla juhtimisele".


Ei vaidle, et AVATUS ja AUSUS ei ole alati üks ja sama. Kuid valla kontekstis ikkagi väga lähedased mõisted. Kahju, et ametnik, kes ise deklareerib avatud juhtimist, püüab alavääristada tööd selles suunas.

Dialoogiks avatud,
Jüri Kivit

Saturday, 17 November 2012

Kes kaaperdas erakonna demokraatia?

"Kui keegi avaldab oma kriitilist arvamust, siis vastureaktsioon on, et huvitav, miks ta seda tegi, kelle huvides see on, mis on tema tegelikud eesmärgid. Lihtsalt see mõte, et vaba inimene vabalt kasutab oma arvamuse avaldamise õigust, ei tule kellegi nagu pähe," - Rein Raud.


See on ka vastus Jüri Kiviti poolt Rae volikogu esimehe Agu Laiuse süüdistusele: "Saan aru, et oled asunud ise ja ehk uue seltskonnaga valimisteks valmistuma. Sel juhul, kui IRL Sulle ei sobi, oleks korrektne sellest teada anda ja eemale astuda. Siis teaksime, kes Sa oled. Sina aga oled asunud teisele poolele, kuid püüad jätkuvalt koalitsioonis olles infot hankida ja seda koalitsiooni vastu ära kasutada."

Jüri Kivit:
Ma toetasin IRLi mitu aastat. Kui ma üldse järgmistele valimistele lähen, siis sõltumatu kandidaadina. Miks? Sellest lühidalt:

Pööran IRLi Rae valla osakonna liikmete tähelepanu asjaolule, et osakonna juhtimist ja vahest ka otsustamist teostab Agu Laius, tihti ka ainuisikuliselt. Teie erakonna demokraatia on kaaperdatud. Teie ise lubate kaaperdada, kui ei osale aruteludes, kui ei käi erakonna ja koalitsiooni koosolekutel. Ma ei tea mitu IRLi liiget on valla osakonna nimekirjas, kuid reaalset osaleb erakonna juhatuse suunamises vaid 10-12 inimest.

Kui te ise ei kehtesta oma erakonnas demokraatia, siis kehtestub kitsa grupi poolt juhitud partokraatia. Kus otsustamine, edutamine ja pidurdamine on koondatud kogenud bürokraatide kätte.

Suured pahandused toimuvad seal kus enamus vaikib ja teeb näo et kõik on korras.