Friday, 22 July 2011

Vallavolikogu eelnõud avalikud

Olen lubanud, et vallavolikogu eelnõud saavad olema avalikud alates ajast, mil need on tulnud volikogu menetlusse.
Püüdsime seda teha valla kodulehel, kuid sealne programm on aegunud ja sinna üleslaadimine raiskab ametnike aega.
Käivitame ka omavalitsuste infosüsteemi VOLIS (on teada, et süsteem ei tööta veel korralikult). Oleme sellega nüüd siiski nii kaugel, et volikogu eelnõud saab teha avalikuks VOLISe vahendusel.
Volikogu augusti istungi eelnõud on aadressil https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/6646Kui kohe ei satu volikogu eelnõude lehele, siis tuleb valida Harjumaa -> Rae vald -> Istung.

Vajaliku lingi paigutame ka valla kodulehe eelnõude lehele.
Kõik ettepanekud eelnõude avalikustamise asjas on oodatud.
Ettepanekud ja märkused eelnõude osas on oodatud aadressil info@rae.ee

Monday, 18 July 2011

Volikogu ja volikogu liikmete tööst ja võimetest ning kohalike poliitikute esinemisest avalikkuse ees

Püüan lahti harutada meie väitluses Markoga erinevad esiletõusnud teemad, mis vajavad kindlasti omaette arutamist. Õnneks mul puhkus ja seetõttu aega rohkem!

Meie debatis Markoga teemal „Valla põhimäärus“ ja ka teemal „Väitlemine..“ on esile tulnud nii palju kõrvalteemasid, et need kõik väärivad eraldi käsitlemist, ja et need ei oleks pikitud teiste mõtete vahele. Siinkohal võtsin neist teemadest välja ühe olulisena volikogu ja volikogu liikmete tööst ja esinemisest avalikkuse ees.

Esmalt minu mõtted Marko seni tõstatatud probleemide asjus.

Volikogu liikmete väsimusest.

Marko, ma ei tea, kaua Sina suudad intensiivselt süveneda erinevatesse tekstidesse ja nende nüanssidesse, kui tehakse muutmisettepanekuid ning on vaja mõne minuti jooksul jõuda veendumusele, et tehtud ettepanek on hea ja see ei muuda samaaegselt kogu õigusakti mõtet ja loogikat. Ning siis endas selguse saamise järel hääletada. Tavainimeste jaoks on see üsna väsitav tegevus.

Ei ole hea selle alusel, et volikogu liikmed väsivad istungil, teha järeldust volikogu töövõime kohta istungil. Jätab mulje, et see on hinnang volikogu töövõime kohta üldse. Antud näide, mille esitasin, ilmestab väsimust istungi ajal. Seda näitavad koosolekute läbiviimise praktikad. On palju uuringuid (jätan viitamata, sest otsingumootorite kaudu on need kergelt leitavad), mis tõestavad, et koosolekud on efektiivsed maksimaalselt ligikaudu 2 tundi. Edasi tuleb väsimus ja koosoleku tulemuslikkus langeb.

Volikogu liikmed töötavad eelnõudega iseseisvalt, arutavad neid oma fraktsioonides ning koalitsioonis ja opositsioonis, samuti komisjonide koosolekutel. Seda kõike tasu saamata oma päevatöö järel õhtuti.

Koalitsiooni koostöötahtest opositsiooniga.

Olen mitmel korral öelnud, et näiteks PM eelnõu loeti viiel lugemisel. Seda selleks, et eelnõu saaks opositsiooniga koos põhjalikult läbi arutatud ja kokku lepitud. Koalitsiooni poolelt tehti palju kompromisse ja enne viiendat lugemist toimunud juhtivkomisjoni koosolekule ei tulnud enam ükski opositsiooni liige. Võis arvata, et nad nõustusid komisjoni väljapakutud eelnõu sõnastusega. Tegelikult aga soovis opositsioon tuua kogu selle arutelu koos pea kõigi ettepanekute hääletamisega volikogu istungile. Sooviga näidata vastuseisu valla põhimääruse vastuvõtmisele. (PM kõne all olev säte (ettepaneku tegemine päevakorrapunkti väljavõtmsieks) oleks saanud parem, kui opositsiooni ettepanek oleks hääletamisega tagasi lükatud. Kuni muutmiseni aga töötab nüüd otsustatud säte.)

Koalitsiooni koostöötahe kui probleem ilmnes siis, kui ka istungi ajal soovis koalitsioon veel mõne sätte sõnastuse osas opositsiooniga kompromisse otsida, mitte ei hääletatud opositsiooni ettepanekuid üksteise järel mittetoetatuteks. Kuid see istungi käigus leitud sõnastus ei olnud kahjuks kõige õnnestunum.

See tuleneb volikogu istungi tööprotsessi sätestamisest põhimääruses. Senise PM kohaselt võis määruste eelnõudesse muudatusettepanekuid teha istungil, uues põhimääruses tehakse seda ennekõike juhtivkomisjonis. Istungil jääb siis tõesti valida vaid kahe-kolme sõnastuse variandi vahel. See tagab vastuvõetavate õigusaktide parema kvaliteedi.

Ka mõningaid teisi määruste eelnõusid oleme menetlenud enamal, kui kahel kohustuslikul lugemisel. Ikka sooviga koostööd teha. (Marko, Sinu pidev küsimine revisjonikomisjoni asjus saab vastuse oamette teemas.)

Marko, kas Sul on retsept, kuidas muuta volikogu liikmed erksamaks istungi ajal, kui nad on tulnud sellele oma päevatöö järel?

Vallapoliitikute esinemisest avalikkuse ees.

Marko, oled korduvalt öelnud, et poliitik peab esinema avalikkuse (valijate) ees. Nõus Sinuga - ka mina pean seda vajalikuks. Kahjuks kõigil poliitikutel ei ole sellist valmisolekut, aga ka mitte oskust. Mõnel on hinges kartus, et teda hakatakse ründama, eriti, kui seda tehakse anonüümselt (vallas enamasti nii käibki). Tean, et see on asjatu kartus, sest kõigile ei saa kunagi meeldida ning anonüümsed kellegi isiku ründajad on väga madalad inimesed. Kuid selle barjääri ületamine ei ole kerge. On veel mõningaid hirme, mis kammitsevad avalikult esinema.

Mõned poliitikud on head nii kõnes kui ka kirjas, mõned ühes neist. Mõned eelistavad üldse väiksemat ja talle teada-tuntud inimeste auditooriumi (kartus suure auditooriumi ees).

Mis oleks need nipid, et teaksime rohkem oma poliitikute mõtetest valla arengu ja vallaelanike heaolu teemadel?


Friday, 15 July 2011

Väitlemisest teema „Rae valla põhimäärusest“ näitel IRL Rae blogis ja foorumis

On üks kena juudi anekdoot:

Kaks juuti lähevad rabi juurde õigust otsima. Esimene seletab probleemi ära ja põhjendab oma õigust pikalt.

Rabi kuulab, mõtleb pisut ja lausub: „Sul on õigus“.

Teine juut seletab ka ja põhjendab pikalt oma õigust ning rabi ütleb temale: „Sul on õigus.“.

Kolmas juut juhtub seda kõike pealt kuulma ja ütleb rabile: „Kulla rabi, ei saa ju nii olla, et mõlemal on õigus.“. Rabi aga vastab kõhklemata: „Sul on ka õigus.“.

Natuke sedamoodi käivad meie väitlused ka blogis, millele distantsilt oma foorumis reageerib Raivo. Alustasin blogis valla uue põhimääruse üle arutamist, et leida, mis seal vajaks täpsemat sõnastamist. Arutelu aga kandus hoopiski volikogu istungi protokolli vormistamisele ühe konkreetse hääletamise asjas.

Pole viga, eks seegi tahtis õiendamist, aga ega sellega hetkel enam suurt midagi pole peale hakata. Targem on järeldusi edaspidiseks teha. Omalt poolt andsin teada, et valla uues põhimääruses on see probleem lahendatud, sest analoogilistel juhtumitel istungi ajal enam ettepanekuid ei formuleerita. Ja kindlasti süvenen enne allakirjutamist edaspidi protokollidesse veelgi põhjalikumalt.

Kindlasti aga ütlen, et volikogu istungite sekretär on väga tubli ja ma ei pea õigeks teda süüdistada või mingit erinevust eelmise sekretäriga esile tuua.

Need arutelud ei ole ka õigusteaduslikud diskussioonid, vaid eeldavadki, et iga väitleja väljendab, kuidas ta asju näeb ja probleeme mõistab. Kui aga keegi väitlejatest esitab ka seadusi ja paragrahve, siis on ka hästi - mina, kes ma ei ole jurist, saan nii paremini aru juristide mõttekäikudest. Juristidel aga peaks jaguma kannatust aru saada ka mittejuristist, mitte aga nõudma iga mõtte juurde ka legaaldefinitsiooni.

Kõik peaks justkui rahul olema, aga võta näpust! Raivo peab vajalikuks, nagu tema ikka, mitte niivõrd teema üle arutada, vaid oma foorumi abil selle blogi teemadel arutades isikuid rünnata. Just see näitab argumentide nappust väitlustes.

Seejärel Raivo ka põhjendab, mis seekord tema ärritumise põhjuseks oli. Nimelt see, et selgitasin erinevust vana ja uue valla põhimääruses - kuidas toimus ja toimub volikogu istungi eelnõude ettevalmistamine ja avalikustamine. Mina räägin komisjonide koosolekute toimumise ajast, mis võrreldes varasemaga on oluliselt varasem ning seal arutatud ettepanekud ja parandused eelnõudesse jõuavad kenasti varakult ka volikogu liikmeteni. Varem nägid volikogu liikmeid neid alles istungi ajal.

Raivo aga keerab teema osavalt hoopis komisjonide protokollide allkirjastamise aja kokkuvõtte esitamiseks. Igal juhul aitäh Raivole! See oli hea ülevaade ja kindlasti tuleb ka sellega tegeleda, et protokollid õigeaegselt saaksid allkirjastatud. Teadupärast komisjonide esimehed ei ole pidevalt vallamajas, vaid on üsna hõivatud oma igapäevatööga. Kuid me rääkisime ju hoopis muust – kui varakult volikogu liikmed eelnõudega tutvuda saavad!

Pealegi sisaldab see kokkuvõte aega, mil toimis vana PM ja selle rutiin. Alles uue PM vastuvõtmise järel aprillis 2011, mis rakendus alates volikogu mai istungist käivitusid muutused. Ja tuleb tõdeda, et vallavalitsus Veigo Gutmanni juhtimisel rakendas need muutused oma töös vägagi operatiivselt, kuigi loomulikult vajab iga uue regulatsiooni korrektne toimimine ka aega. Seega ma ei pea Veigo Gutmanni pealiskaudseks formalistiks, ning ei pea enam ka vajalikuks süveneda, kuidas toimis volikogu esimehe ja vallavanema suhe Raivo võimul olles. (Olgu see öeldud, et Marko saaks oma kommentaare jätkata ja arutada ka selle üle, mis väärtus on väitluses isikute ründamisel.)

Kindlasti on aga hea, et oleme hakanud arutama teemade üle, mis varem ei pälvinud mingit laiemat tähelepanu.

Thursday, 14 July 2011

Rahvahääletuse eelnõu

Kas Sina oled nõus sellega,
et sinu eest otsustab keegi teine?


Mina olen harjunud otsustama ise. Kui mõni seadus on vilets, siis seda saab muuta. Kui mõni määrus on puudu, siis teeme ära.

Valmistan ette määruse eelnõu „Rae valla rahvaküsitluste korraldamise eeskiri“. Eelnõu teksti saab allalaadida SIIN >>

Abi ja ettepanekud on teretulnud!

Tuesday, 12 July 2011

Keskkonnakaitse kriitikast vallas

On meeldiv, kui valla elanikud ja volikogu liikmed seisavad valla keskkonna paremaks muutmise eest. Nii üheskoos suudame seda ka paremaks muuta. Vallavalitsus on iga tähelepanujuhtimist võtnud väga tõsiselt ja nii on mõnigi asi korda saanud.

Nüüd võttis aga volikogu liige Raivo Uukkivi ka selle teema oma relvastusse, et sõdida vallavalitsusega ja seekord ennekõike vallavanemaga. Kirjutab sellest oma kodulehel. Püüdsin minagi selles asjas selgust saada. Vallavanem andis sellele vastuse 7.07 volikogu istungil. Lahkame seda kirjutist.

Sunday, 10 July 2011

Rae valla põhimäärusest

Vallavolikogu on töötanud mõned kuud uue põhimääruse alusel (vt Rae Valla Põhimäärus).

Selle järgi on ümber korraldatud nii vallavalitsuse, vallakantselei kui ka volikogu ja tema komisjonide töö.

Peamine muutus on, et vallavalitsus esitab eelnõud volikogu menetlusse võtmiseks 3 nädalat enne volikogu istungit ning need avalikustatakse valla kodulehel (vana PM alusel 4 – 6 päeva ja neid kodulehel ei avalikustatud). Volikogu komisjonide koosolekud toimuvad 2 nädalat enne volikogu istungit (varem 1 päev). Volikogu istungi eel saavad volikogu liikmed tutvuda nii eelnõuga kui ka sellesse tehtud parandusettepanekutega ja komisjonide seisukohtadega (varem nägid volikogu liikmed parandusettepanekuid alles volikogu istungil).

On ilmne, et selline korraldus tagab avatud valitsemise vallas. Nüüd saavad kõik huvilised volikogu eelnõudega tutvuda ja vajadusel ka oma ettepanekuid volikogu komisjonide kaudu esitada. Loe edasi


Oleme seda teemat arutanud ka blogis. Pean seda igati vajalikuks ja oleks hea, kui esitatakse ettepanekuid, kus valla põhimääruse mõni säte vajaks täpsustamist, et oleks üheselt mõsitetav.

Friday, 8 July 2011

Toome valda riigiraha

Rae vald saab riigilt teehooldusraha juurde nimetades Peetri küla alevikuks. See on väga tore Vallavalitsuse algatus, saadava lisarahaga saab talve jooksul teha Peetri kooliparkla lumest puhtaks kuni neli korda. Toetamaks seda algatust teen ettepaneku nimetada ka teised Rae valla külad alevikeks, tagades sellega veelgi suurema riigitoetuse.

Tuesday, 5 July 2011

Peetri küla vs alevik

Vaatamata sellele, et Rae vallavalitsus on Peetri küla alevikuks muutmise poolt, vaatamata sellele, et IRLi Rae osakonna juhatus toetab seda otsust, olen kindel, et selle otsuse menetlemisel tehakse viga.

Demokraatlikus ühiskonnas arvestatakse eelkõige enamuse tahtega. Osa külaelanikest on muutuse poolt, osa on vastu, osa on ükskõikne. Mida arvab enamus?

Olen teinud ettepaneku tuua see küsimus rahvahääletusele - Peetri küla vallakodanike arvamushääletusele.

Miks? Loe edasi >>