Thursday, 24 May 2012

Erivajadustega laste haridus

15. mai volikogu istungil volikogu esimees luges ette Rae valla elaniku pöördumise volikogule "Erivajadustega laste haridusest".


"Agu Laius jättis diskreetsuse mõttes sellest osad välja, ehkki mina tegelikult avalikkust ei karda. Kuidas me saame oodata, et ühiskond hakkaks erivajadustega inimesi aktsepteerima, kui keegi neid näidata ja neist rääkida ei julge?" - on pöördumise autori seisukoht.

Pöördumise tekstiga saab tutvuda siin >>

Küsimus - kas sotsiaal- ja hariduskomisjonil on plaanis seda küsimust arutada ja esitada seisukoht volikogule?

Friday, 11 May 2012

2012. aasta revisjonid Rae vallas

Revisjonikomisjon kontrollib vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu määrustele ja otsustele, tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele, vallavalitsuse struktuuriüksuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust jne.

Revisjonikomisjon töötab plaani järgi, mille kinnitab volikogu.
Rae valla revisjonikomisjoni koosseis:
Igor Mozessov, Indrek Uuemaa, Jüri Kivit (esimees)

2012.a kontrollimise plaan:
1.1. Vallaettevõtte Vaheko majandusametiks reorganiseerimise analüüs;
1.2. Lasteaia kohtade järjekordade pidamise korra kontroll.

Revisjonikomisjoni esimehena on minu seisukoht, et iga valla elanik võib pöörduda oma mure või kaebusega revisjonikomisjoni poole. Juhul, kui küsimus on komisjoni pädevusalas, teeb komisjon volikogule ettepaneku lisada kontrollimine tööplaani. Volikogu otsuse alusel alustab komisjon kontrollimist ja selle lõppemisel koostab aruande volikogule. See aruanne on avalik ja vallaelanikele kättesaadav.

Ootan jätkuvalt ettepanekuid tööplaani punktide kohta. Need võib saata e-mailile jurikivit@gmail.com

Tööplaani esimene arutelu volikogu istungil:
http://youtu.be/tOYM1UM178A?t=2h52m21s

või vaata siin alates 2:52:25