Wednesday, 17 November 2010

Maamaksust

Kas keegi oskab selgitada miks 2011. a maamaks tõuseb aga maamaksuvabastamist vastavalt koalitsioonileppele ei ole plaanis kehtestada?

18 comments:

 1. Miks tõuseb on eelnõus kirjas ,teen copy -paste.
  Loodan, et tohib siia postitada.

  Vallavalitsus peab maamaksumäära tõstmist põhjendatuks, sest oluliselt on suurenenud kulutused valla infrastruktuuride haldamisele. Tõusnud on kütuse ja elektrihinnad. Seoses sellega on kasvanud teehoiu- ja tänavavalgustuse haldamis- ja majandamiskulud. Ka hooldatavate rajatiste arv on kasvanud. Rahalist katet vajavad uued rajatavad kergliiklusteed ja vanade teekatendite remondid.
  Seoses elanikkonna kasvuga ja seda just kuni 19 aastaste elanike osas, tuleb leida täiendavaid vahendeid sotsiaalse infrastruktuuri (eelkõige lasteaedade ja koolide rekonstrueerimine ja uute ehitamine) rahastamiseks. Vaatamata eeltoodud kulude suurenemisele ei pea Vallavalitsus vajalikuks tõsta elamumaa maksumäära maksimumini. Küll aga on valla ees seisvate ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks vallaelanikele põhjendatud elamumaa maksumäära tõstmine. Elamumaa maksumäär on püsinud muutmata aastast 2001.

  ReplyDelete
 2. See on selge aga miks ei ole vabastatud maamaksust 1000m² elamumaad alates 2011. aastast nagu oli lubatud? Või on see kirjas aga mina ei leidnud?

  ReplyDelete
 3. Maamaks laekub täielikult KOV arvele ning võimaldab tulubaasi kujundada. Üksikisiku tulumaksu määrab riik. Seda vähendati 11,93-lt 11,4-le. KOV peab leidma katte tulude vähenemisele. Majandusolukord ei võimalda maad müüa.
  Maamaksu maksavad maaomanikud sõltumata, elukohast. Panustavad ka need, kelle üksikisiku tuluosa ei laeku valda. On mõistlik, et see oleks suurem.
  Valitsuskoalitsioon peab vajalikuks iga eelnõu arutamist enne vastuvõtmist ja võib muutuda. Lubaduse 1000m2 maksuvaba elamumaad soovisime lahendada maksimumist (2,5%)väiksema maksumäära (2%) abil. Käib arutelu, et tõsta elamumaa maksumäär maksimumini ja teha maksuvabastus osale elamumaast.
  Maa hind ei ole aastaid muutunud. See põhjendab ka vajaduse maksumäära suurendada. Kui maa ümber hinnatakse, saab maksumäära vähendada.
  Maksude suurenemine ei ole meeldiv, kuid vallavalitsus peab mõtlema, et suudaks teostada ülivajalikud investeeringud (neist olulisim Lagedi kooliga seonduv).

  Agu Laius

  ReplyDelete
 4. Tere,

  koalitsioonilepingus oli kirjas maamaksu (äri-, tootmis-, maatulundusmaa) tõus. Seega ei ole selles midagi üllatavat. Elamumaa maksumäära tõus on ka mõistetav ja põhjendus täiesti aktsepteeritav.

  Mina küsin et kuidas sattus koalitsioonilepingusse p.1.3.9. (alates 2011 vabastada maamaksust 1000m² elamumaad)? Seda lubadust ei olnud ei IRLi ega ka Reformi valimislubadustes? Milleks kirjutada lepingusse lisakohustusi ja seejärel nendest taganeda? Kas oli tegemist lepingu koostamisel tekkinud veaga või surus selle sinna keegi tahtlikult?

  Kui keegi surus, siis sooviks teada KES? See ei saanud ju olla IRLi Rae osakonna soov.

  ReplyDelete
 5. Jüri,
  Kirjutasin juba, et lubadust vabastada teatud osa elamumaad maamaksust soovisime lahendada elamumaa maksumäära tõstmisega 2%ni lubatud maksimumist 2,5%. Esmasel analüüsimisel tundus, et sellist lahendsut on maksuhalduril parem ellu viia.
  Siiski, arutame endiselt lahenduse üle ja kaalume lahendusena ka teatud osa elamumaa vaastamsit maamaksust. Seetõttu olemegi eelnõu varakult avalikustanud.
  Mõtlemise koht on suured korterelamud. Kuna maksuhaldur ei väljasta maksuteateid alla 50 krooni maksu kohta, siis suurtes korterelamutes korteriomanikud ei pidanudki maamaksu maksma. Arvestasime, et maksumäära tõstmisel hakakvad seda maksma kõik elamumaa omanikud, mitte üksnes eramute omanikud. Siiski tõus 2%ni ei taga arvatavasti veel, et kortermajade korterite omanikud hakkavad ka maamaksu maksma ja seetõttu kaalume koalitsioonileppes kirjas olevat lahendust uuesti.

  ReplyDelete
 6. Küsitud on avalduste kehtestamise tähtaja kohta, miks saab esitada ainult 20. jaanuarini? Oma turunduskogemusest tean et mida pikem on mingi kampaania tähtaeg seda tõenäolisem, et inimesed lükkavad asja viimasesse päeva ja sootuks unustavad selle. Mida lühem tähtaeg (mõistlikkuse piires), seda aktiivsem on inimeste tegutsemine. Ainus asi et peaks inimesi oma kanaleid kaudu sellest aktiivsemini informeerima.

  Avalduse viide:
  http://www.rae.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=186

  ReplyDelete
 7. Tere ja head uut aastat Teile kõigile!

  Maamaksust vabastamise teema oli ka ühel koal. koosolekul arutusel ja seda sai seal ka selgitatud. Põhjuseks on see, et vastavalt Maksuseadusele ei ole avalduse esitamise kuupäeva 15. veebruarile võimalik lükata, kuna KOV on kohustatud andmed esitama Maksu -ja Tolliametile juba 1. veebruariks. Seega ei ole siin tegemist mingilgi määral sellega, „et keegi ei jõuaks taotlusi esitada“. See tähtaeg tuleneb seadusest, mille väljavõtte lisan tutvumiseks juurde.

  § 5. Maksumäär

  (4) Maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud juhul maa kasutaja andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed esitab kohalik omavalitsus Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele 1. veebruariks.

  Kutsun kõiki üles kiiresti avaldusi esitama, mille leiate valla kodulehelt aadressil http://www.rae.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=186 Avalduse võib saata ka digiallkirjastatult aadressil info@rae.ee, seega ei pea seda isiklikult tooma tulema. Vastavasisuline info on vallakodanikele edastatud ka Rae Sõnumite viimase numbri kaudu.

  Parimate tervitustega,

  Tarmo

  ReplyDelete
 8. Minule tuli veel paar küsimust, millele ise ei oska vastata.

  1. Kas maksuvabastust saavad ka maatulundusmaa omanikud õueala 1000 m² ulatuses?

  2. Kui maksuvabastus on mõeldud kõigile Rae valla elanikele, miks peab siis tegema selleks veel eraldi avalduse?

  ReplyDelete
 9. Tere ka minu poolt
  Head uut aastat

  Mulle helistati ja küsiti maamaksu kohta aga vastuseid ei osanud kohe anda
  1. Sama küsimus nagu Jüril, et kas maatulundusmaa saab ka taotleda maksuvabastust, asub seal kinnistul põlistalu aga on maatulundusmaa sada protsenti.
  2.Kui firma omab elamumaad, kas tema võib taotleda ka maksuvabastust?
  3.Kuidas saab pensionär ilma vallas käimata avalduse ära anda. Palun asjaosalistel üksipulgi lahti seletada toimingu etapid. Paljud inimesed ei oska digiallkirja anda, kuigi neil on kõik eeldused selleks loodud ja paroolid ka olemas. 4. Kas raamatukogus on võimalik seda toimingut teha?
  5.Kas piisab sellest, kui dokument koos allkirjaga skännida ja siis valda saata?

  Paljud pole maksuvabastusest kuulnud, sest äsja olid ju kiired ajad(jõulud,aastvahetus) ning pole ka Rae Sõnumeid lugenud. Liiga vähe aega on selleks antud, et inimesteni info jõuaks.

  Marju

  ReplyDelete
 10. Vastused küsimustele.

  1. Kas maksuvabastust saavad ka maatulundusmaa omanikud õueala 500 m² ulatuses?

  Ei saa, vastavalt seadusele kehtib see ainult elamumaa sihtotstarbega maaüksuste omanikele. Maamaksuseaduse § 11 lõige 2 2 Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  2. Kui maksuvabastus on mõeldud kõigile Rae valla elanikele, miks peab siis tegema selleks veel eraldi avalduse?

  Nõue tuleneb maamaksuseaduse § 11 lõikest 3. Käesoleva paragrahvi 2., 2 1 ja 2 2 . lõikes sätestatud maksuvabastuse taotluse vaatab isiku kirjaliku avalduse alusel läbi ja otsustab kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan omavalitsusüksuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Maksuvabastused vormistab maksuhaldur omavalitsusüksuse täitevorgani ettepanekul rahandusministri poolt kehtestatud korras.

  ReplyDelete
 11. Vastused Marju küsimustele.

  1. Kas maatulundusmaa saab ka taotleda maksuvabastust, asub seal kinnistul põlistalu aga on maatulundusmaa sada protsenti?

  Ei saa, vastavalt seadusele kehtib see ainult elamumaa sihtotstarbega maaüksuste omanikele. Maamaksuseaduse § 11 lõige 2 2 Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  2. Kui firma omab elamumaad, kas tema võib taotleda ka maksuvabastust?

  Ei saa, soodustus on mõeldud elamus elavatele füüsilistele isikutele. Maamaksuseaduse § 11 lõige 2 2 Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  3. Kuidas saab pensionär ilma vallas käimata avalduse ära anda. Palun asjaosalistel üksipulgi lahti seletada toimingu etapid. Paljud inimesed ei oska digiallkirja anda, kuigi neil on kõik eeldused selleks loodud ja paroolid ka olemas.

  Id kaardi ja digitaalallkirja andmise kohta saab infot www.id.ee. Ühtlasi saab avaldust saata posti teel. Lisaks võib külast keegi aktiivne inimene näiteks külavanem avaldused kokku koguda ja need valda tuua.

  4. Kas raamatukogus on võimalik seda toimingut teha?

  Avalduse võib kirjutada igal pool. Avalduse blankett on kättesaadav valla kodulehel ning see on seal, et lihtsustada avalduse esitamist. Samas võib esitada avalduse ka lihtkirjalikult, kui sinna on kõik vajalikud andmed kantud. Raamatukogu aga ilmselt avaldusi valda ei toimeta, seega tuleb leida võimalus need ka valda saata.

  5. Kas piisab sellest, kui dokument koos allkirjaga skännida ja siis valda saata?

  Jah, avalduse võib saata ka skaneeritult.

  Soodustust saab selle elamumaa eest, kus inimesel on rahvastikuregistri järgne elukoht, seega mitme kinnistu kohta soodustust küsida ei saa.

  Tervitades
  Mart Võrklaev
  Maakorraldaja

  ReplyDelete
 12. Tunnen end suure lollina. Millisele e-mailile peab avalduse saatma? Oletan et info@rae.ee
  Aga selle kohta ei ole infot.

  ReplyDelete
 13. Mõnel inimesel tekkis küsimus selle punkti täitmisel:
  Kas sinna peab märkima m² või %?

  Kui kinnistu suurus on näiteks 600m² ja see on abikaasade kaasomandis, kusjuures üks on registreeritud Rae valda ja teine mujale, kas siis
  vabastatakse maamaksust 300m² või ikkagi 500m²?

  ReplyDelete
 14. Märkima peab %-i ehk antud juhul 50%, käesoleval juhul vabastatakse 300m² ulatuses. Kuna abikaasa ei ole valla registris.

  ReplyDelete
 15. Miks peaks keegi uskuma IRL-i lubadust vabastada kodud maamaksust. Seda Lubas IRL ka Rae vallas enne kohaliku omavalitsuse valimisi.

  Peale valimisi kui IRL sai koha koalitsioonis Keskerakonna asemel, siis ühe esimese asjana kehtestati sarnaselt Tallinnaga kodudele maksimaalne seadusega lubatud maamaks. Miks peaks valija teid uskuma ja arvama, et seekord IRL enam ei valeta?

  ReplyDelete
 16. Enne 2009. aasta kohalike valimisi IRL Rae osakonna poolt ei olnud lubatud kodude vabastust maamaksust. Selles Te võite veenduda lugedes IRL Rae osakonna valimisprogrammi 2009.

  ReplyDelete
 17. Vastasin "Anonymouse" küsimusele talle e-kirja teel järgmiselt:
  Tänan Teid huvi tundmast Rae vallas kehtestatud maamaksu ja kodualuse maa maksust vabastamise kohta.
  IRL kodulehel esitatud küsimuses edastate kahjuks vaid osalist teavet tehtu kohta, sest erinevalt Tallinnast kehtestati Rae vallas ka kodualuse maa maamaksust vabastamine 2011. aastaks 500m2 ulatuses.

  Miks nii tegime?
  Kõigepealt seetõttu, et maa hind ei vasta Rae vallas enam ammu tegelikkusele. Seda ei ole muudetud väga pikka aega, mistõttu sellelt arvutatav maamaks ei ole enam ammu kooskõlas tegelikkusega.
  Sellest tulenevad mitmed probleemid:
  Inimesed omavad mitmesugusel otstarbel maad (Rae vallas ka palju elamumaad, mis osteti buumi ajal kokku elamuehituse, aga ka tootmise arendamiseks). Madala maksu tõttu on maa käibest väljas, sellest ei teeni midagi vald ning nii on maa maaomanikule üksnes väga soodsaks võimaluseks ressursside hoidmiseks, millega siis uue tõusu ajal hoogsalt spekuleerima hakatakse. Nii antakse uue tõusu ajal võimalikule järjekordsele buumile lisahoog sisse. Senine maamaksumäär ei motiveerinud maad efektiivselt kasutama. Viimase buumi tagajärgi peab vallavalitsus leevendama veel lähema 10 aasta jooksul. Oli vaja midagi teha, et sarnane asi enam nii teravalt ei korduks.

  Maamaks on oluline KOV tuluallikas. Eelarvet 2010.a. sügisel koostades ei olnud meil veel selge, kas ja millal hakkab majandus kasvama. KOVil on ülesandeid palju, aga tulu napib. Kui KOV poolt ettenähtud avalikud teenused (lasteaiad, koolid, huviharidus, teed, sportimisvõimalused, kergliiklusteed jne) jäävad osutamata, siis tuleb vallaelanikelt samuti ohtralt kriitikat. Vallavõim peab suutma leida siin optimaalse lahenduse. Vallal on vaja lähiajal ehitada 600 lasteaiakohta, laiendamist vajavad Jüri Gümnaasium ja Peetri kool. Rekonstrueerida on vaja Lagedi kool. Kõike seda kavandame teha väga konservatiivsest eelarvepoliitikast lähtudes.

  Samuti lähtusime, et maamaksu maksavad kõik valla maaomanikud. Ka need, kes ei ole valda registreeritud. Vallal on kulutusi, mis ei sõltu sellest, kas inimene on vallaelanik või mitte (teed, tänavavalgustus jne) ning on mõistlik, kui inimesed, kes neid avalikke teenuseid kasutavad, sellesse ka panustavad. Vallal ei ole rohkem võimalusi, kui teha seda maamaksu kaudu. Ei ole aus vallaelanike suhtes, et nemad peavad kinni maksma kõik avalikud teenused vallas, kuigi neid kasutavad ka inimesed, kes ei ole valda registreeritud.

  Niisiis – Rae vallas algatas IRL koos REga ka selles osas korrastamise, mida oli pärast KE võimu vaja teha praktiliselt igas eluvaldkonnas. Erinevalt Tallinnast lisasime maamaksu määra tõusule kodualuse maa vabastamise 500 m2 ulatuses. Koalitsiooni kokkuleppes lubame 2000 m2 kodualuse maa maksust vabastamist. Iga maksualast ümberkorraldamist on vaja teha väga hoolikalt ja samm-sammult. Seetõttu otsustasime alustada 500m2 kodualuse pinna maamaksust vabastamisega ja aasta lõpus analüüsida olukorda ning selle alusel teha järgmised otsused.
  Tallinaga ei ole väga korrektne Rae valda võrrelda. Kogu muutsute aluseks olev filosoofia on hoopis erinev. Erinev on ka lähtealus - maa hinnast ja sellest tulenevast maamaksu suurusest lähtuvalt. Rae vald erinevalt Tallinnast liigub kodualuse maa enama maksust vabastamise suunas.

  Niisiis – Rae vallas on IRL asunud lubadust täitma ja kindlasti suurendame kodualuse maa maksust vabastamist ka järgmisel aastal. Samas oli vaja kogu maamaksu mehhanism vallas korrastada. IRL ei kartnud Rae vallas seda teha, nagu seda hoidis 5 aastat muutmata KE juhitud vallavalituss, kuigi teadsime, et see on ebapopulaarne.

  Tulemas on maa ümberhindamine. Oleme juba analüüsinud ka seda, kuidas seejärel tegutseda maamaksuga vallas. Oleme järeldanud, et elamumaa osas maa ümberhindamise järel vähendame ka elamumaa maksumäära tervikuna.

  Head,
  Agu Laius

  ReplyDelete
 18. Tere,

  Poliitiline diskussioon liigub uuele tasandile.
  Uukkivi avab jälle kogu oma arsenali ründamaks poliitilisi oponente (vt http://raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2427&pge=3)

  Taustast. Ajakirjanik helistas ja küsis. Ütles, et teema sai Uukkivilt. Vastasin ajakirjaniku küsimsutele.

  Uukkivi väide, et makse tõstetakse headel aegadel ja langetatakse halbadel aegadel on õige, kuid headel aegadel ta ju jättiski maamaksu tõstmata. Uus koalitsioon oleks saanud sel juhul algatada vaid elamualuse maa maksust vabastamise.

  Mis alusel tunnustus anti, oleks vaja küsida selle andjalt, mitte vstuvõtjalt. Harku vald sai tunnustuse samadel tingimustel, kuid oli maksumäära tõstnud juba varem.

  Koalitsioonilepe ei sünni allakirjutamise hetkel, vaid pikkade läbirääkimiste tulemusel. Need algasid 2009.a. detsembris.

  "Nõme", "seniilne", "asjatundmatu" jt omadussõnad iseloomsutavad nende väljaütleja poliitilise disussiooni taset kenasti.

  Komparteisse kuulumisest ja sealt lahtilaskmisest olen avalikult kirjutanud. Tegin sellega lõpu 1988. aastal, kui mind vabastati, kuna toetasin avalikult Eesti isesesvumist. Olen valmis igale oma nime kasutavale küsijale andma täiendavaid selgitusi.

  Küll aga tasuks mõtelda millist ideoloogiat kannab see keskerakonna avaldus: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskerakondlased-savisaarest-tanu-temale-eesti-on.d?id=42255533
  Kas tänu Uukkivile on ka Rae vald?

  ReplyDelete