Monday, 21 March 2011

Peetri küla sadeveed - Vahtra tee

Edastan abivallavanemale Peetri küla Vahtra tee 2 elaniku küsimuse:


"Kas vald on midagi otsustanud, et millal hakatakse kraave rajama?
Kevad taas käes ja hakkab kindlapeale uputama"

Jutt käib Vahtra tee kanti planeeritavatest kraavidest.

3 comments:

 1. Tere,

  Tulenevalt 2010 aastal toimunud üleujutustest asus Rae Vallavalits kohe ka tegutsema, et leevendada üleujutuste ohtu riskipiirkondades tulevikus. Peetri külas on käesolevaks hetkeks puhastatud/korrastatud ca 2 km kuivenduskraave (lisatud joonisel märgitud punasega). Täiendavalt on Rae Vallavalitsus on oma korraldusega väljastanud järgmised projekteerimis- ja tehnilised tingimused kuivenduskraavide rajamiseks (rajatav kraav joonisel sinisega) on:

  08.06.2010 kinnitas Rae Vallavalitsus korraldusega nr 446 projekteerimis- ja tehnilised tingimused Peetri küla Allika kinnistu (65301:001:0301) kuivenduse ja ehituse tööprojekti koostamiseks. Taotleja: Rae Vallavalitsus.

  08.06.2010 kinnitas Rae Vallavalitsus korraldusega nr 448 projekteerimis- ja tehnilised tingimused Peetri küla Vahtra tee 2, 4, 6 ja 7 kinnistute kuivenduse ja ehituse tööprojekti koostamiseks lisas esitatud kujul. Taotleja: Evelin Bauman, Vahtra tee 2;

  08.06.2010 kinnitas Rae Vallavalitsus korraldusega nr 449 projekteerimis- ja tehnilised tingimused Peetri küla Vana-Veski tee ja Peetri tee 2 kinnistute kuivenduse ja ehituse tööprojekti koostamiseks. Taotleja: OÜ Midwest.


  Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 koostati 2008 aastal Osaühingu Projektkeskus poolt (Töö nr 480) ja kehtestati Rae Vallavolikogu 28.juulil 2008.a. määrusega nr 89. Arengukava 7 peatükk käsitleb sademeveekanalisatsiooni Rae vallas Jüri ja Vaida alevikes ning Peetri külas.

  Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on dokument, mis kirjeldab valdkonna arengut järgneva 12 aasta jooksul. Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamisel on arvestatud, et see vastaks valla arengukavas, maakondlikus ja riiklikus arengukavas kirjeldatud eesmärkidele. Antud tööga antakse tehniline lahendus Rae valla asulate veevarustuse, olmekanalisatsiooni, sademe- ja kuivendusvee kanalisatsiooni kavakindlale arendamisele.


  Olemasolevat valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava täpsustati ja täiendati 2010. aastal järgmiste valdkonnapõhiste arengukavadega:

  Jüri aleviku ja lähiala sademeveekäitluse eelprojekt (Osaühing EL Konsult; Töö nr 10-02 ja Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi; Töö nr 10851);
  Peetri küla sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tegevuskava (E.Ohov; 2010); http://www.rae.ee/files/10_10_11_AK_Peetri%20%20k%20sademevesi_text_WEEB.pdf
  Kopli küla sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tegevuskava (E.Ohov; 2010).


  Rae Vallavalitsus on kavandanud oma tegevused kuivenduskraavide rajamisel teostada 2011.aasta märtsi lõpus aprilli alguses. Rajatava kuivenduskraavi pikkuseks saab olema ca 800 m.

  Tervitades
  Tarmo

  ReplyDelete
 2. Tere,

  Suur tänu Tarmole vastuse eest. Ausalt öeldes selle jutu võiks asendada ühe lausega:
  "Lisatud skeemil sinisega märgitud kraavid kaevatakse 2011. aasta märtsis-aprillis."

  Kas ma saan asjast valesti aru? Inimene küsis lihtsa küsimuse ja soovib saada lihtsa vastuse. Milleks kulutada nii palju aega pikkade vastuste koostamiseks? See aeg makstakse ju kinni vallakodanike taskust. Aga igal juhul tänud Tarmole põhjalike selgituste eest.

  skeem ise on siin>>

  ReplyDelete