Saturday, 23 June 2012

Erakondade piiritu võim ja vaikivad kalad

Mäletame, et 2009.a. valimistel oli võitluses ka üks valimisliit. Ja mõned asjalikud inimesed olid selles ka. Paraku rahvas usaldab rohkem erakondi, paljud valisid erakonna järgi.2009. aastal pärast valimisi olin seisukohal, et kuna 2 erakonda vallas said kokku väga suure toetuse, siis peaksid just nemad moodustama koalitsiooni - Ref + Kesk. Vaatamata sellele, et ise toetsin IRLi. Selline koalitsioon oleks taganud parima stabiilsuse. Paraku mõne aja möödudes just "personaalsed momendid" viisid Ref + Kesk koalitsiooni lagunemiseni. Põhjuste hinnangud on erinevad, kuid fakt jääb faktiks.

Sel aastal oli koalitsioon 2 korda keerulises olukorras. Ise olen jälginud põhimõtet, et järsud muutused valla poliitikas on vallainimestele kahjulikud. Ka vallavanema tagasiastumine oli vallajuhtimisele kahjulik. Kuid kohtu alla sattumine ei jätnud muud võimalust kui tagasi astuda.

Kuni järgmiste valimisteni peaks koalitsioon säilima ja loodetavasti ka säilib. See on vallakodanike huvides. 2013. aastal teevad inimesed uue valiku. Pole oluline MILLISE, olulisem on KUIDAS. Kas nagu Jüri Saare artiklis kirjutatu "Suund peaks olema võetud pigem (eriti kohalikel valimistel) isikuvalimistele..." või hääletatakse erakonna jägi?

Paljud hädad on seotud just sellega, et valijad ise hääletavad parteilise eelistuse järgi. Seda võiks parandada valimisseaduse muutmisega, et vähemalt kohalikel valimistel läheksid arvesse vaid isiklikud hääled, mitte erakonna summaarne häälesaak. Reaalses elus on selleni veel pikk tee.

Üks väheseid asju mida saab teha juba täna erakondade sees - mitte lubada juhtimise juurde neid inimesi kes sinna ei sobi. See on keeruline, kuna kaadriküsimuste arvamused on tihti seinast seina. Neid küsimusi peab arutama erakonnaliikmetega, mitte kitsas erakonna juhatuse ringis. Ka selles osas on erakondadel, ka IRLil veel pikk tee areneda.

Kuumaks teemaks on poliitiline korruptsioon. Seda ohtu ei saa kunagi vältida, kuid avatud ja miks ka mitte avalikud erakondade diskussioonid sel teemal vähendaksid ohtu, et nende juhid hakkavad võimu kuritarvitama. Võimu keskendumine ühe-kahe erakonna juhi kätte on igas mõttes ohtlik. Siinkohal Rae vallas on IRL heas seisus, kuna ühe liidri puudumine loob võimaluse laiemaks diskussiooniks ja eriarvamuste läbiarutamiseks erakonna sees. Oskaksid vaid erakonna liikmed seda kasutada. Kahjuks inimesed lihtsalt kardavad.


Kohtusin eile oma külanaabritega ja sain kaasa ühe toreda mõtte - see on väikerahva eripära, et iga inimene peab arvestama sellega et ka tema vastu on olemas kusagil väike luukere. Kui võtad palju sõna siis ilmub see luukere välja.


See on iga inimese enda valik - kas olla inimene või vaikiv kala. Tahaks elada koos inimestega, mitte kaladega akvaariumis.

3 comments:

 1. Tore mõttearendus, Jüri!
  Jah, nende asjade üle vajab arutamist. Ei ole kahjuks ühte head lahendust, vaid tuleb leida optimaalne antud oludes. Sealjuures ei tohi valimisseadusi liiga tihti muuta ning enne muutmsit tuleb analüüsida ka võimaliku uue valimiskorra plusse ja miinuseid.
  Mõned täpsustused, Jüri:
  KOV valimised ongi pigem isikuvalimised, sest kandidaadid reastatakse vastavalt saadud häälte arvule ning rohkem hääli saanud kandidaadid pääsevad volikogusse. Kindlasti on olemas ka inimesi, kes omavad kindlat maailmavaadet ja nemad eelistavad anda hääle erakonnale või nimekirjale (annavad hääle esinumbrile) ning jätavad teiste otsustada, millised kandidaadid saavad enim hääli. Ka nende valijate huve on vaja arvestada.
  Majoritaarne (puht isikuvalimine, ringkondi sama palju, kui volikogus kohti) jätab volikogust eemale palju võimekaid inimesi, sest ka mõnehäälelise kaotuse korral jääb kaotaja volikogust välja.
  Isikuvalimine ühes valda hõlmavas ringkonnas jätab volikogust välja väikese elanike arvuga külad. Siis saavad volikogusse peamiselt alevike elanikud.
  No ei ole ideaalset lahendust.
  Samuti korrigeeriksin, et eelmistel valimistel osales vallas 3 valimisnimekirja. Tulemused näitasid nende jõuetust. Kahjuks tean ka, kuidas neist enim hääli saanu oma valimiskulude katmiseks raha sai ja see ei olnud ilus.

  ReplyDelete
 2. Jah, olen korduvalt kuulnud, et Toomas Heinaru, olles Elveso AS juhataja ja samas valimisnimekirja 3T esinumber, olevat Elvbeso arvelt kinni maksnud 3T valimisreklaamid. Pole sellele ühtegi tõestust näinud. Tahaks loota et lõppev Elveso erikontroll annab ka sellele küsimusele vastuse.

  ReplyDelete
 3. ELVESO audit sellega ei tegelenud, sest see ei olnud eesmärgiks seatud ja auditi lähteülesanne piirdus 2011.a. kontrollimisega.
  Samas on teada, et 2009. aastal kasvasid mitemkordseks ELVESO PR-kulud, millele ei ole mingit põhjendust. PR arvete maskmine jätkus ka 2010. aastal. Veelgi enam - PR firma poolt esitatud arvetele ei ole juurde lisatud kontrollitavat aruannet ja tehtud töid tõestavaid dokumente. Mõned arved on tasutud ilma mingi tehtud töid kinnitava aruandeta.
  Tavaliselt, kui PR firma teeb mingi töö, lisatakse aruandele juurde ka tehtud töö või selle koopia või siis viide, kus tehtud töö on kasutatud. ELVESO puhul midagi sellist ei ole võimalik leida.

  ReplyDelete