Sunday, 9 January 2011

Oruvälja III

Palun selgust Oruvälja III DP lähtetingimuste suhtes Järvekülas. Millisel põhjusel muutusid lähtetingimuste nõudmised?
Algselt oli lubatud "Minimaalseks elamukrundi suuruseks nähakse ette üksikelamu puhul 1500 m² ja paariselamu puhul 2000 m²" (10. mai  2005 otsus 410)

2010. aastal korraldusest loen "Planeerida on lubatud ridaelamuid või galeriimaju. Elamutele ette näha elamumaa sihtotstarbelised krundid arvestusega, et iga boksi/korteri kohta on vähemalt 600m² krundi pindala". (04. mai 2010 korraldus 330)


Peetri-Järveküla piirkonna infra on ülekoormatud, juba kehtestatud planeeringute valmimisega koormus kahekordistub. See on otseselt vastuolus IRLi valimislubadustega:


Peetri – Assaku piirkonnas: Hoidume piirkonna liigtihedast asustusest, arendustegevuste korral konsulteerime piirkonna elanikega. 

Väga "imelik" Vallavalitsuse korraldus. Kes selle eest vastutab?

1 comment:

 1. Tere,
  Saadan arvamuse Järveküla küla Oruvälja kinnistu maatükk III planeerimise tingimuste kohta.

  Kui nimetatud detailplaneering 2005.a. algatati, polnud veel kavandatud Tallinna väikest ringteed. Ringtee koridor lõikas Oruvälja kinnistu maatükk III alast ära ca 1/3, lisaks veel teeäärne erituskeeluvöönd laiusega 20m. Seega vähenes võimalik hoonestusala kinnistul ringtee tõttu oluliselt, maaomanik - arendaja peab ka loovutama suure osa oma kinnistust teemaaks. Kuna selline areng polnud planeeringu algatamisel ette teda, jõuti kokkuleppele, et ala vähendamine kompenseeritaks lubades asendada eramud ja paarismajad ridaelamutega.

  Sellist lahendust toetab ka asjaolu, et külgnevalt on kehtestatud Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute detailplaneering, millega on planeeritud suurem ridaelamute kvartal koos lasteaia, haljasala, juurdepääsuteede ja
  tehnovõrkudega. Oruvälja kinnistu maatükk III lahendus moodustaks nüüd sellega ühtse terviku nii hoone mahtude kui juurdepääsuteede ja tehnovõrkude kasutamise osas - Ringtee tõttu saab juurdesõit Oruvälja planeeringualale
  toimuda vaid läbi Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute planeeringuala.

  Parimate soovidega
  Helle Kulbas

  ReplyDelete