Wednesday, 23 March 2011

Ehitusjärelvalvest Rae vallas


Ametnikud peaksid otsustavalt sekkuma eraehitusse vaid kahel juhul:
1. Ehitis on keskkonna-, elu- või terviseohtlik;
2. Ehitusega rikutakse naabrite huve.

Minu arvates on Rae vallas asi ehitusjärelvalvega olnud suht mõistlik. Aga konfliktsete olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks pakun jätkuvat kasutada rahvahääletuse vormi.

Praegune menetlus on vallakodanikele segane ja bürokraatlik. Saatsin valla üldplaneeringu paranduste ettepanekud. Sain vastuse:

Poolteist lk. vett ja natuke asjast, kusjuures hoopis teises kontekstis, kui minu ettepanekud. Kõik on vormistatud nii, et tavaline inimene lööb käega edasisele menetlusele.

Mida arvad Sina?

3 comments:

 1. Jüri, püüad võimalikult vähendada avaliku võimu rolli. Samas Sinu esitatud 2 kriteeriumi on kindlasti ebapiisav.
  Ehituse kõrgus, täisehitatud pinna osakaal krundist, ehituse väljanägemine ja selle sobivus ümbruskonda, mitmesugused ebasoovitavad sotsiaalsed ehituse tagajärjed. Mis nendest arvad?

  Jüri, rahvahääletus ei ole imerohi kõikide hädade vastu. Pigem vastupidi - rahvahääletus võib kujuneda väga manipuleeritavaks mitmesuguste suurema huviga isikute poolt.

  Vallavalitsus peab vastama paljudele inimestele. Mõned soovivad, et taust oleks laiemalt avatud, mõned vaid vastust oma küsimusele või ettepanekule.
  Saan aru, et Sinu ettepanekud, mida ma ei tea, said ju päris konkreetsed vastused selle kohta, kuidas vallavalitsus laehndusi ette näeb ja neid üldplaneeringus arvestab.

  ReplyDelete
 2. Mida ma aravan? Mida vähem ametnike sekkumist ja rohkem ennetavat küsimuste arutelu elanikega, seda parem.

  Ehituse kõrgus - see on DPs ja projekteerimistingimustes fikseeritud.

  Täisehitatud pinna osakaal krundist - see on DPs ja projekteerimistingimustes fikseeritud.

  Ehituse väljanägemine ja selle sobivus ümbruskonda - see on subjektiivne. Kui see ei ole DPs fikseeritud, siis on oluline naabrite seisukoht. Kui naabritele sobib - siis pole probleemi. Kui naabritele ei sobi - alles siis peaks sekkuma võim ja aitama kompromissi leida. Kui ei leia, siis lõplikult otsustab asja volikogu.

  Mitmesugused ebasoovitavad sotsiaalsed ehituse tagajärjed - vallavõimu asi on teha analüüs ja informeerida põliselanikke kõigist võimalikest tagajärgedest, nii positiivsetest kui negatiivsetest. Elanikud las ise otsustavad (hääletavad).

  Võimu roll oleks neutraalne, informeeriv ja protsesse koordineeriv. Selleks on vajalik suurem menetluse avatus ja pidev elanike informeerimine. Sellega on vallas lood mitte eriti hästi.

  ReplyDelete
 3. Jüri,
  Loosungina on Sinu "vähem sekkumist" ju kena, aga kahjuks seda ei saa rakendada ja tekitab üksnes segadusi ja arusaamatusi. Selliste loosungite kasutamisel peab olema ettevaatlik.
  Mitmel juhul ütled nüüd isegi, et fikseeritakse DPs ja projekteerimsitingimsutes. Need ju kehtestab vallavalitssu (=ametnikud).
  Ehituse sobivus ümbruskonda määratakse üldplaneeringuga - jällegi ametnikud valmsitavad ette ning elanikud arutavad läbi. Edaspidi peavad kõik jälgima, et oleks järgitud ÜPs sätestatut.
  Vallavalitsus vastutab valla arengu eest tervikuna, mitte üksnes ühe ehitise mõjude või tagajärgede eest. Kui ehitus muudab muud arengud probleemsemateks, siis on vallavalitsusel õigus (isegi kohsutus) seda taksitada või sellele nõudmisi esitada.
  On mudiugi kena, kui elanikud otsustavad, aga paraku nemad ei hakka hiljem lahendama tekkivaid probleeme. Nemad, kuigi ise otsustasid nende probleemide tekkimsie, hakakvad hiljem nende lahendamsit ikka vallavalitsuselt nõudma.
  Võimu roll ei ole ega saa olla neutraalne, vaid peab olema üldist (suuremat) avalikku huvi esindav ja kaitsev.
  Kindlasti kuulub kõige selle juurde elanike informeerimine. Seda tehakse ja sellega tegeletakse, et edaspidi veelgi paremini teha.

  ReplyDelete