Thursday, 19 April 2012

Vallavolikogu istung 17. aprillil 2012.a.

Volikogu istungi päevakord ja eelnõud ning vastuvõetud otsused on kõik kättesaadavad VOLISEs. Ei hakka neid üle kordama ega seletama.  Volikogu otsused said vastu võetud.
Küll on aga tajutav, et volikogu kasvanud Raekodaniku fraktsioon on pettunud, et neil ei õnnestunud vallas võimu pöörata ning see muutis nad tigedaks. Oma tigedust väljendavad nad oma foorumis. Sama moodi väljendavad nad ennast ka volikogu istungil, sõnu eriti valimata. Ja et vähegi tähelepanu saada, vorbitakse vallavalitsusele arupärimisi ning esinetakse pikalt vaba sõnavõtuna enne istungi algust.
Tõsteti probleem Margus Vihuli volikogu liikme volituste peatumise seaduslikkuse kohta. Teatavasti volikogu liige võib oma volitused avalduse alusel peatada ning tema asemel tuleb volikogusse nimekirjas järgmine. Margus Vihuli volituste peatumise aeg lõppes  märtsi lõpus, kuid sellel ajal oli Uruguais, kus töötab ja õpib. Margus saatis oma avalduse e-kirjaga ja hiljem, kui tuli Eestisse, siis allkirjastas avalduse ka füüsiliselt.
Volikogus töötavad need volikogu liikmed, kelle volitusi on valla valimiskomisjon kinnitanud. Antud istungi alguses andis vallasekretär teada, et Margus Vihuli volitused on peatatud . Nii oli Jüri Kivit igati seaduslikult volikogu liige. Raivo Uukkivi suutis Marguse avaldust isegi võltsimsieks nimetada.
Uukkivi kamandavas toonis esitatud nõue, et Jüri Kivit ei tohiks olla volikogu laua taga oli kas lapsus või isevalitseja käitumismall. Volikogu esimehel ei ole seaduslikku õigust ühtegi  volikogu liiget, kui valla valimiskomisjon on teinud otsuse tema kehtivate volituste kohta, volikogu laua tagant minema saata.  Kui kellelgi on fakte seaduserikkumistest, siis tuleb need esitada vastavalt seadustele uurimus- ja kohtuorganitele. (Hiljutine Uukkivi juhitud opositsiooni lärmakas sarnane kohtuasi lõppes nende kaotusega Riigikohtus. Seda oskas Uukkivi oma foorumis  isegi kallutatud otsuseks nimetada!!!)
Kui siin mingit probleemi otsida, siis tasuks seda otsida mõnepäevasest perioodist, kui Margus oli küll saatnud oma e-kirja volituste peatamise kohta, kuid ei olnud saatnud veel füüsiliselt allkirjastatud avaldust.  Aga sellel perioodil ei toimunud ühtegi volikoguga seotud tegevust, millest Jüri Kivit oleks osa võtnud.
Päevakorras olnud eelnõude osas noriti tüli 2012.a. lisaeelarve ja selle hääletamise üle. Sooviti, et Aivo Hommik ei hääletaks, kuna üks artikkel eelarves oli kaudselt seotud ka tema isikuga. Siin on asi väga selge – eelarve on üldakt, mille kuluread ei ole seotud ühegi konkreetse isikuga ja kõik volikogu liikmed saavad hääletada eelarve üle. Huvide konflikt tekib juhul, kui eelnõus oleks sisse kirjutatud konkreetse volikogu liikme või temaga seotud juriidilise isiku (ettevõtte) nimi.
Vallavalitsus  muutis Peetri kooli struktuuri ja korraldas ringi Spordikeskuse tööd. Korraldas vastavalt ringi ka eraldatud vahendid, kuid selgus, et aasta lõpuni personalikuludeks vahendeid ei piisa ning taotles selleks vallaeelarve muutmist.  Uukkivi püüab sellest välja imeda analoogia tema tegevusega vallavanemana, kui ta vallaeelarve vahenditega käis väga vabalt ringi omamata selleks mingit volikogu poolt otsustatud  alust.
Lõpuks nimetab Uukkivi seda korruptsiooniks, kuid kuriteost teadlikuna ei anna teada, et pöördub järjekordselt valla vastu kohtusse, vaid piirdubki üksnes alusetu  propagandistliku mõttearendusega.
Kena, et Uukkivi toob esile minu 2009.a aastal kirjutatud kirja, kus kutsusin tollast volikogu kummitempliks.  Nii oligi ja ei mingit analoogiat tänasega. 
Siis esitati volikogu eelnõud volikogu liikmetele 4 päeva enne istungit, nüüd ligikaudu kolm nädalat. Siis kuulsime komisjoni tehtud muudatustest volikogu istungi ajal, nüüd saavad volikogu liikmed komisjonide muutmisettepanekutega tutvuda 5 päeva enne volikogu istungit.   Lisaks on eelnõud ja nendesse tehtud muutmisettepanekud avalikud kõigile vallaelanikele.    Seega, see mida taunisin 2009. aastal on tänaseks otsustavalt muudetud. Kõik volikogu liikmed saavad varakult eelnõud ja jääb aega nendesse süveneda ja vajadusel ka vallavalitsuselt täiendavaid selgitusi ja põhjendusi saada.
Aitäh, Raivo, et selle esile tõid! Just selleks ma tegelesingi põhjalikult valla põhimääruse uuendamisega.

Ja eks Sind iseloomustabki kõigi teiste suhtes solvangute pildumine, nagu teed seda ka oma foorumis teema „Volikogu istung 17.04.2012“ 19.04 kell 10.32 esitatud kommentaaris.  Selline ongi volikogu sotsiaaldemokraatlik Raekodaniku fraktsioon. Olgu see esile toodud, sest tuleb tunnistada, et 2 fraktsioonivälist keskerakondlast käituvad volikogu istungil soliidselt.

Agu Laius
19.04.2012.a.

No comments:

Post a Comment