Friday, 4 November 2011

Haldusterritoriaalne reform - mida ja kuidas?

Eestis on käivitunud energiline arutelu haldusterritoriaalse reformi üle. Selle vajalikkusest räägivad president, õiguskantsler, riigikontrolör, asjatundjad, omavalitsusjuhid ja paljud teised.

Üks on selge – vanamoodi enam jätkata ei saa – midagi on vaja muuta. Nüüd on küsimused kuidas, mida ja millal ning mida me reformi kaudu taotleme. Mis on ikkagi reformi eesmärk?

Selles arutelus on oma mõtteid väljendanud ka mõned IRL Rae inimesed:

Haldusterritoriaalsest reformist

Haldusterritoriaalsest reformist erasektori pilguga

Head kaasamõtlemist soovides!

No comments:

Post a Comment