Thursday, 6 January 2011

IRL-i valitsemisprogramm 2011-2015

Lugesin siin:Tekkisid mõned küsimused. Kas keegi saab selgitada?

"24. Gümnaasiumide tase peab olema ühtlasem. Toetame maakonnagümnaasiumide välja arendamist kõigis maakonnakeskustes nn puhta gümnaasiumina, vajaduse korral riigi gümnaasiumina."

Kas see tähendab, et nt Jüris peaks tulevikus olema eraldi põhikool ja eraldi gümnaasium? Praeguse arengukava järgi on plaanis 2014. aastaks olemasolev laiendada. Kes oskab selgitada kuivõrd see punkt klapib Rae valla vajadustega?


"32. Maamaksu kaotamine kodudelt - IRL on seisukohal, et maamaks kodudelt tuleb Eestis kaotada."

Kas see tähendab et Rae vallas IRL on seisukohal et ka pärast 2011. aastat on 500m² maamaksust vabastatud? Kas on võimalik see maksuvabastus kehtestada pikemaks ajaks, nt aastani 2018?


"63. Kasvavad omavalitsused. Käsitleme linnalähedasi kasvavava rahvaarvuga omavalitsusi regionaalpoliitiliselt erilistena, sest rahvaarvu kasvu tõttu vajavad nad enam investeeringuid uutesse koolidesse, lasteaedadesse ja muudesse avalikesse objektidesse."

Siia ootaksin küll konkreetseid numbreid - riigipoolne sihtotstarbeline toetus avalike objektide ehitamiseks (nt 50% objekti maksumusest). Kuidas muuta suhtumist ja plaane konkreetseks?


"99. Praktililised sammud Eesti-Vene suhetes. Toetame konkreetseid ja praktilisi algatusi Eesti-Vene suhetes. Vastastikuse usalduse suurendamiseks on möödapääsmatu edendada heanaaberlikkusel põhinevat ja vastastikust kasu silmaspidavat suhtlust. "

Kas piirilepe Venemaaga Eesti lõpuks allkirjastab? Ilma lisarumalusteta, loomulikult. Kas ei aita juba jonnist?

1 comment:

 1. Jüri,
  Gümnaasiumite punkt ei ole Rae vallas aktuaalne, sest vald kasvab ja Gümnaasiumi õpilaste arv kasvab. Gümnaasium vastab PGS kriteeriumitele.
  Tulevikus vajab muidugi kaalumist, kas gümnaasium põhikoolist eraldada või jätta nad tegutsema ühe asutusena. Siin sõltub palju sellest, kuidas toimub riigi poolt ühe või teise laheduse korral rahastamine ja mida see tähendab tervikuna valla haridusvõrgule.

  KOdude maamaksust vabastamine on valla jaoks uus lähenemine ja seetõttu kehtestatud ettevaatlikult. Peame analüüsima, mis on selle tulemused ja siis tegema edasised otsused. Eesmärgiks on maksuvaba elamumaad suurendada seniselt 500m2 2000m2-ni. See meil ka koalitsioonileppes kirjas. Ettevaatlikult rakendame seda seetõttu, et hetkel ei ole veel majanduskasvu prognoosid väga selgelt välja kujunenud.

  Kasvavate omavalitsuste punkti kohta ootan koos Sinuga konkreetseid numbreid, kuidas siin sotsiaalobjektide ehitamisel riik appi tuleb. Priit, kes meie hulgast kandideerib, võiks seda programmitoimkonnalt küsida ja meile teada anda.

  Agu Laius

  ReplyDelete