Saturday, 8 January 2011

Valla üldplaneering - Peetri

Toimub RAE VALLA ÜLDPLANEERINGU avalikustamine 03.01.2011 - 30.01.2011

Peetri külaga seoses on mitmed ettepankud. Edasi kommentaarides.


3 comments:

 1. RAE VALLA ÜLDPLANEERING (projekt)
  SELETUSKIRI

  4.2. Elamumaa
  Üldplaneeringud tuleb koostada: Jüri ja Lagedi alevikes ning Peetri külas.

  ETTEPANEK:
  lisada lõppu "...Peetri külas ja Järveküla külas".

  8.1.2 Täiendavate planeeringute, arengukavade ja uuringute koostamise vajadus
  Rae valla üldplaneeringuga nähakse vajadust koostada suuremate elamualade üldplaneeringud Jüri ja Lagedi alevikus koos ümbritsevate aladega ning Peetri külas ja selle ümbruses.

  ETTEPANEK:
  lisada lõppu "...Peetri külas, Järveküla külas ja nende ümbruses".

  Paljud Järveküla planeeringud on seotud Peetri külaga. Sisuliselt on tegemist ühise alaga. Seega Järvekülas peab jälgima Peetri külaga sarnaseid põhimõtteid ja vaadelda neid ühise piirkonnana.

  ReplyDelete
 2. RAE VALLA ÜLDPLANEERING (projekt)
  SELETUSKIRI

  Lisa 3 Piirkondlikud hoonestustingimused

  Peetri küla, Rae küla, Järveküla küla,
  Assaku alevik
  Elamumaa
  - Korterelamud vaid Peetri küla ja Assaku aleviku keskuses, kuhu on kavandatud sotsiaal- ja teenindusasutused.

  ETTEPANEK:
  lisada "...ja teenindusasutused, tingimusel et kortermajade ehitusele on kirjaliku nõusoleku andnud planeeritava kinnistuga ühist piiri omavate kinnistute omanikest vähemalt 80%"

  ReplyDelete
 3. Juhul kui eelmine ettepanek ei ole mingil põhjusel vastuvõetav, siis JÄTTA TABELIST VÄLJA KORTERELAMUTE RAJAMISE VÕIMALUS.

  Neid on niigi Peetri küla üldplaneeringut eirates sinna palju ehitatud.

  ReplyDelete