Wednesday, 24 November 2010

Peretoetus üksikvanematele

Ettepanek puudutab üksikvanemaid kes formaalselt ei ole ainuhooldajad.


Teadaolevalt jääb peretoetustest ilma üksikvanem, keda pole kohtu poolt lapse ainuhooldajaks määratud ja kelle lapse isa pole Rae valla kodanik. Segaste peresuhete tagajärjel kannatavad lapse huvid.Teen ettepaneku algatada peretoetuse korra muutmise eelnõu. Et valla sotsiaalametil oleks võimalus külavanema avalduse alusel maksta peretoetust üksikvanematele, kes formaalselt ei oma õigust toetusele kuid seda siiski vajavad. Ma arvan et selle vastu ei saa midagi olla koalitsiooniliikmetel ega ka oppositsioonil.


Sellega tõuseks ka külavanemate roll.

Kui on mingi võimalus kehtivate määruste raames seda probleemi lahendada, andke palun teada.

5 comments:

 1. Jüri,

  ehk selgitad mulle, kuidas vastav inimene sellisel juhul on üksikvanem.

  Valla peretoetuste määrus ütleb:
  (2) Rae valla eelarvest eraldatav peretoetus on perekonna või üksikvanema või lapse eestkostja toimetuleku soodustamiseks valla eelarves selleks ettenähtud summadest makstav toetus või kuluhüvitis.

  (1) Toetust ja kuluhüvitist on õigus taotleda:
  1) võrdset lapse hooldusõigust omavatel vanematel, kelle mõlema elukohana Eesti Pereregistris (edaspidi nimetatud „register“) on registreeritud Rae vald;
  2) lapse ainuhooldusõigust omaval vanemal, kelle elukohana registris on registreeritud Rae vald;
  3) kohtu poolt lapse eestkostjaks määratud isikul, kelle elukohana registris on registreeritud Rae vald;
  4) muul käesolevas korras nimetatud isikul.

  Selgelt kirjas, et legaalselt üksikvanemaks tunnistatud isik saab mudilasetoetust. Nüüd tahavad mõned emad ise hakata ütlema, et nad on üksikvanemad. Nii küll ei saa. Selle taha tahetakse peita ka ilmselt vabaabielud, kui ei taheta ennast üksikvanemaks tunnsitada lasta.

  Siin püütake kasutada ja survestada vallavalitsust toetama ka neid peresid, kes teatud majanduslikel kaalutlustel või laiskusest elavad 8registri järgi) või on regitreerinud ennast eraldi elama (isa linnas ja on seal lasteaia järjekorras, sest ka tema on lapsevanem). Või ema ei viitsi lapse isaga suhteid ametlikult vormistada ja leiab, et ka KOVist saab toetuse ja polegi vaja lapse isalt midagi nõuda.

  Sisult on see mudilasetoetuse sabotaazh ja väga populistlik tegevus. Selle eesmärgiks on pingestada valla eelarvet, sest on selgunud, et praegune vallavõim liasks mudilasetoetuse maksmisele suudab ka vajadusel investeerida vajalikesse objektidesse. Enne ei tehtud kisa, sest usuti, et mudilasetoetus viib valla pankrotti.

  Muidugi võiks vallavalitsus teotada kõiki, kes vähegi abi vajavad. See ei ole aga majanduslikult võimalik.

  Lisaks on valals olemas ka teised sotsiaaltoetuste võimalused. Samuti on määruses punkt:
  (14) Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel erandjuhtudel õigus määrata toetusi ja kuluhüvitisi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või suunata toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

  Seega - määruses on olemas kõik see, mida soovitad teha koalitsioonil ja Uukkivil.

  Ärme läheme kaasa vallavalitsuse ja koalitsiooni poolt tehatava avaliku materdamsiega enne, kui me ei ole asja endale põhjalikult Raekodaniku foorumis millegipärast keegi ei vaevu viitama vastavale määrusele, vaid tahab lihtsalt olemasolevat vallavõimu sõimata ja näidata hoolimatuna vallaelanike suhtes. Määrus ise aga sisaldab just risti vastupidist. Seetõttu ei panda viidet ega ka ühtegi lõiku määrusest foorumisse.
  Määrus asub: http://www2.rae.ee/index.php?id=962&op=doc_details&dok_id=89424&asutus_id=1

  ReplyDelete
 2. Vabandan kirjavigade pärast. Olin emotsionaalne.
  Palun lause. "Ärme läheme kaasa vallavalitsuse ja koalitsiooni poolt tehatava avaliku materdamsiega enne...." lugeda nii, et jätta ära sõna "poolt"!

  ReplyDelete
 3. Tänan Agu. Tore et määruses on vastav võimalus juba sisse kirjutatud, ise seda ei märganud. Ma arvan ikkagi et külavanemate ja sotsiaalameti koostööd võiks tihendada ja seda elanikele kommunikeerida, et inimesed küsimuste korral pöörduksid külavanema poole, mitte ei elaks end foorumites välja.

  ReplyDelete
 4. Jah, oleks tore, kui külaelanikud suhtleksid külavanematega ja saaksid sealt asjalikku nõu ning nad oskaksid soovitada, kuidas ja kelle poole valals pöörduda. Külavanema poolne seisukoht lisaks taotleja avaldusele aitab vallavalitsusel kindlasti õiglasema otsuse teha.
  Samas ei saa külavanemale laduda ka väga suurt koormat, sest nad teevad oma tänuväärset tööd ilma tasuta.

  ReplyDelete
 5. Tegelikult ma pidasin silmas sellist olukorda, et isa on "siga", jätab naise lapsega maha, loob uue kodu, kuid mõlemad lapsevanemad lahutada ei taha (neid põhjuseid võib olla palju). Peale alimentide naine mingit tuge mehelt ei saa. Siis oleks ju normaalne et naabrid ja ka vald aitavad omalt poolt. Kas just peretoetus on selleks parim ma ei tea.

  Aga minu ettepaneku mõte oligi see, et vald ei hakkaks toetama "skeemitajaid", vaid neid kes seda tõesti vajavad. Ja külavanem oleks kõige õigem infoallikas nendes küsimustes.

  ReplyDelete