Saturday, 24 November 2012

Kas AVATUS=AUSUS?

Pisut üllatav oli lugeda Rae volikogu esimehe arvamust volikogu istungite avalikustamise kohta. Meeldetuletuseks - 2012.a. suvel toimusid Rae volikogu istungite proovisalvestused ja avalikustamine.


Volikogu esimees nimetab seda tööks "tühikäigul". Jättes kahe silma vahele faktid:

- avalikustamise vajadus oli eelnevalt läbi arutatud valla kodanikega, põhiliselt Rae FB grupis. Pigem oli arvamus, et asi on ikkagi kasulik;

- avalikustamise vastu olid mõned koalitsiooni poliitikud, kes nägid selles ohtu, et opositsioon kasutab seda odava populismi eesmärgil. Tegelikkuses aga üritas kasutada seda populistlikult endine vallavanem (al. 0:02:30):


- oli otsustatud, et teostame proovisalvestused ja siis arutame edasi, kas töö on seda väärt.

Proovisalvestused toimusid valla kodanike abil ühiskondlikus korras.

4 kuuga on volikogu istungite videosid kokku vaadatud 1253 korda. Kas on seda vähe või palju, otsustagu igaüks ise.

Mina lootsin suuremat huvi. Sellest ka puht isiklik arvamus, et täiel määral see idee ennast ei õigustanud.

Samas on ka teisi arvamusi
Viimasel ajal on korduvalt tekkinud avalikkuse rahulolematus volikogu istungite protokollimise suhtes. Salvestustega oleks see probleem lahendatud - kes soovib, saab ka ilma protokollita kuulata teda huvitava osa. Kuid kindlasti, salvestuste tegemise ja avalikustamise kord peab olema selgelt kajastatud Rae valla põhimääruses. Miks volikogu esimees alavääristab seda tööd on minule arusaamatu.

Loomulikult, on ka muud tehnilised lahendused olemas. Näiteks täna toimub valla koosolekute ja istungite audiosalvestamine. Need salvestused võiksid olla süstematiseeritud kujul avalikustatud valla kodulehel. Ka see aitaks kaasa "avatud valla juhtimisele".


Ei vaidle, et AVATUS ja AUSUS ei ole alati üks ja sama. Kuid valla kontekstis ikkagi väga lähedased mõisted. Kahju, et ametnik, kes ise deklareerib avatud juhtimist, püüab alavääristada tööd selles suunas.

Dialoogiks avatud,
Jüri Kivit

1 comment:

 1. Jüri, ma ei ole ametnik.
  Avatust aga näen oluliselt laiemana, kui seda on volikogu istungite videosalvestamine. Ja endiselt võib volikogu loal istungeid ka salvestada, kui keegi seda soovib. Olgugi see kodanikuaktiivsuse ilming. Mina ei pea mõistlikuks selle tarvis valla eelarvest raha eraldada, kuna vallas on palju olulisemaid probleeme vaja lahendada.
  Iga volikogu liige, kellel on, mida öelda, saab ise oma sõnavõtu avalikuks teha, kirjalikult üleantud sõnavtud lisatakse volikogu istungi protokollile.
  Volikogu protokollides ei ole mingit probleemi küsimsute esitamise ja neile vastamsiega. Need on keansti protokollides kirjas.
  Valla eelnõud on VOLISe kauduavalikustatud üsna varakult enne otsutamist ning avatud arutamiseks (kahjuks suvel VOLISt remonditi). Avaliksutatud eelnõudele ettepanekute tegemsit elanike poolt on aeg-ajalt ka ette tulnud. Volikogu komisjonid töötavad juba mõnda aega väga asjalikult. Mitte formaalselt, nagu eelmisel perioodil, ja seal osaleb üsna palju vallaelanikke. Seal ei ole nii teravad ka koalitsiooni-opositsiooni suhted ning iga asjalik ettepanek arutatakse läbi ja vajadsuel muudetakse eelnõud.
  Eelnõusid olen käinud üsna regulaarselt tutvustamas valla alevike- ja külavanemate seltsi infopäeval (viimasel ajal ei ole küll kutsutud millegipärast). Igal juhul on neil ligipääs eelnõudele ja alati võimalik oma ettepanekuid teha.
  Sotsiaalmeedia kasutamine on vallas kenasti levinud. Valla FB grupis osaleb varsti juba 000 vallaelanikku. Küsimusi esitatakse ohtralt, kahjuks vaid vähesed poliitikud avaldavad seal oam arvamuis ja seisukohti. See on valla tegemiste avatus, mitte tagant järele volikogu istungite salvestuste vaatamine.
  Audiosalvestus tagab, et protokollis oleks kõik korrektne ja kui keegi midagi protokollsi vaidlustab, saab audiosalvestuse üle kuulata.
  Loomulikult - kõik see võiks olla veelgi parem ja selles suuans me vallas ka töötame.

  ReplyDelete