Monday, 23 January 2012

Uuesalu elanike pöördumisest

Vallaelanikel on õigus pöörduda volikogu poole pöördumistega. Seda Rae valla, Järveküla Uuesalu külaosa elanikud ka tegid. Uuesalu inimesed soovisid luua eraldi Uuesalu küla. Paraku tekitas see volikogus tavainimese jaoks imeliku mõttevahetuse.


Kuigi volikogu liikmetest keegi (peale volikogu esimehe) ei olnud elanike pöördumist lugenud, oldi nõus hääletama volikogu esimehe vastuse poolt (vt Volisest). Vastus on argumenteeritud, kuid tekib küsimus, kas see on normaalne volikogu suhtumine oma valijatesse - hääletada maha pöördumisega tutvumata?

Kas selline suhtumine aitab kaasa inimeste usaldusele valla juhtorganitesse? Kas on lootust inimeste initsiatiivile kui nende pöördumistesse suhtutakse üleolevalt?

Tekitab nördimust volikogu liikme Raivo Uukkivi välja öeldu:
"- Sisu on selge, eks ju? Ega keegi siin laua taga ei arva et uut küla oleks vaja. Aga lihtsalt, noh, kuidas see asi korrektselt ära vormistada, selles on probleem."  Vaid ühel volikogu liikmel, Aadi Potteril tekkis küsimus "mille üle me üldse hääletame, kui me pole inimeste kirja näinud?"
Arutelu positiivsetest külgedest.
Valla sekretäri Indrek Metusa ja Vallavanema Veigo Gutmanni sõnavõtud olid korrektsed. Lisaks sellele tekkis avalik diskussioon mida ja millises mahus volikogu istungist võib avalikustada. Loodetavasti aitab see kiirendada volikogu istungite otseülekannete algust Internetis.

PS. Vabandan ette kõigi isikute ees kes video avalikustamisest tunnevad end puudutatuna. Video salvestamise ja avalikustamise eesmärk ei ole kellegi halvustamine vaid vallajuhtimise inimestele lähemale toomine. Volikogu istungid on avatud ja volikogu liikmed on poliitikutena avaliku elu tegelased.

Lugupidamisega, Jüri Kivit.

2 comments:

 1. Valla otsustusprotsessi avatust näitab juba seegi, kui palju me avalikult arutame selle üle, kuidas avalikustamist oleks vaja korraldada.
  Istungitel arutatu kohta annavad mitmed volikogu liikmed ülevaateid.
  On hea teada, et ollakse huvitatud ka internetiülekannetest. Kindlasti arutab volikogu ka seda võimalust, kuid ikkagi alles siis, kui olulisemad volikogu töö korraldamise IT alased küsimused on VOLISes lahendatud.

  Uuesalu elamupiirkonna elanike avaldusest. Selliseid küsimusi ei ole otstarbekas arutada ühe üleskerkinud avalduse kaudu. Analoogilisi uusi elamupiirkondi on vallas mitmeid. See eeldab, et vallas analüüsitakse nende võimalikku muutmist asustusüksuseks tervikuna ja siis ka otsustatakse. Muidu tekitatakse pikaks ajaks vaid segadust valla haldusjaotustes.
  Ühekordne Uuesalu positiivne otsus oleks loonud pretsedendi, kus iga järgmise taotleja analoogilise sisuga avaldus oleks pidanud ka positiivse otsuse saama. Siis oleksime võinud jõuda asustusüksuste moodustamisel ummikusse, sest keegi ei oleks osanud öelda, kus on piir,et asustusüksust ei moodustata elanike avaldsue alusel. Soovitan Uuesalu avalduse toetajatel ka sellelt poolelt asjadele vaadata.

  Volikogu istungi salvestamine on muudetud pseudoprobleemiks. Keegi ei ole proovinud küsida volikogult istungi alguses luba salvestada istungit või vähemasti teavitada, et ta kavatseb salvestada. Nii ei ole ka volikogu sellest keeldunud. Valla põhimäärus sisaldab sätet, kus seda nõusolekut tuleks taotleda. Sellisest üksteise suhtes lugupidavast käitumsiest võikski alustada.
  Mitmesugustes aruteludes selgus, et on mitmeid vallaelanikke, kes oleksid valmis seda tegema. Ma ei näe takistusi, miks nad ei võiks seda proovida, kuni realiseerub vastav lahendus VOLISe kaudu.

  ReplyDelete