Sunday, 11 December 2011

Valla eelarvest ja populismist

Raivo Uukkivi taob oma foorumis pikemat aega trummi populismist valla juhtimisel. Eelmisel aastal seoses elamualuse maa maamaksust vabastamisega ja mudilasetoetusega. Sellel aastal lisaks ka lasteaia kohatasu tõusuga.

Analüüsime seda ja valla eelarve kujunemise aluseid. Loe edasi.

1 comment:

 1. Head uut aastat!
  Pole parata, esmalt on vaja ära õiendada üks vana aasta asi, mille Raivo Uukkivi ilmutas oma foorumis aastalõpu mõtisklusena.
  Üha enam hakkab Raivo Uukkivil poliitiline pinnas jalge alt kaduma. Selle asemel, et oma arusaamisi selgitada ning ettepanekuid teha ja põhjendada nii, et lugeja ise teeks järeldused, ilmuvad Raivolt üha tihedamalt tekstid, mille peamiseks sisuks on kellegi-millegi „populismiks“ ja „demagoogiaks“ nimetamine. Jah, kindlasti on Raivol olemas vastav sihtrühm, kellele peabki ette ütlema, kuidas peab kellegi kirjutatust aru saama.

  Mudilasetoetust kutsub Raivo valeks ja diskrimineerivaks. Kaebas selle kohta ka õiguskantslerile. Vastuseks sai õiguskantslerilt, et ei ole diskrimineeriv ja vallas võidakse seda otsustada. Kuna vastus Raivot ei rahuldanud, siis vihjas oma kodulehel õiguskantsleri taustale, mis ei laskvatki tal asjalikku vastust anda. Jälle süüdlane leitud! Rohkem selle kohta: http://www.raivouukkivi.ee/index.php?id=126
  Raivo võetud mugav positsioon, et see toetus peaks olema riigi maksta, on valla kontekstis sisutu. Vallavõim kas otsustab toetust maksta või mitte. Nii lihtne see ongi ja toimiv vallavõim otsustas toetust maksta ja on selle maksmist ka korduvalt põhjendanud. Raivo aga puges ka võimul olles selle taha, et riik ei võimaldavat tal asju teha (nt Lagedi kooli rekonstrueerimine). Mudilasetoetuse populismiks kutsumise asjas võiks Raivo Uukkivi selle kohta küsida arvamust toetust saavate lapsevanemate käest.

  Maamaksust. Raivo kirjutab: „Minu seisukoht on, et elamumaa maksumäära tõstmine maksimaalsele võimalikule tasemele ei ole tänases olukorras õiglane ja põhjendatud. Olen teinud ettepaneku selle jätmiseks 1,0% tasemele, kahjuks seda ei arvestatud.“ Rohkem loe: http://www.raivouukkivi.ee/files/File/2011%20maamaksu%20menetlusest%20II%20lugemisel%20eriarvamus.pdf Selles sisaldub nii maamaksu tõstmise eitamist, kui ka elamualuse maamaksu vabastuse kutsumist populismiks.

  Järvekülla 2009. aastal „ühe arendaja“ poolt pakkumine 120 kohalise lasteaia rajamiseks, mille „Gutmann olevat pikalt saatnud“. Tegelikult oli asi selles, et antud arendaja, Uukkivi hea tuttav, tahtis vallalt välja pressida kehtestatud eralasteaia toetusest märgatavalt suuremaid toetusi. Seda survestamist võimendas Raivo Uukkivi omakorda veel oma foorumi kaudu. Siit saab juba küsida, kelle ja milliseid huve Raivo vallas kaitseb?

  „Külmalt korjatakse rahvalt raha“ ja teised taolised kõlavad sõnaühendid ongi Raivo Uukkivi populistlikud poliitilised kuulutused oponendi suunas, kus selgitused ja põhjendused visatakse kõrvale, sest nendega on rakse väidelda.
  Eks kirjutatust arusaamine ongi paljuski lugejas kinni. Kui kirjutatu kohta midagi ei ole öelda, aga öelda tahaks, siis kõlbab alati öelda, et see oli demagoogia ja populism. Mõistaksin selliseid ütlemisi ja teeksin järeldusi või selgitaksin täiendavalt, kui ütlejaks oleks neutraalne analüütik, aga opositsioonipoliitiku kirjutatuna on see vaid odav poliitiline propaganda.

  ReplyDelete