Monday, 8 August 2011

IRLi liikmed Rae valla ametites

Palun infot IRLi liikmete kohta kes on asunud tööle Rae valla ametitesse, asutustesse ja valla osalusega ettevõtetesse alates 2009. aastast. IRLi osakonna veebis on info puudulik, mis annab aluse spekulatsioonidele.

Tänan,
Jüri Kivit

1 comment:

 1. IRL Rae liikmed, kes on asunud tööle Rae valla ametitesse, asutustesse ja valla osalusega ettevõtetesse perioodil, kui IRL on olnud võimul alates 2010.a. on avalikult kättesaadavad Rae Vallavolikogu, Rae Vallavalitsuse dokumentidest ja vastavate ametkondade ja asutuste kodulehtedelt.

  Järgnevalt kokkuvõtvalt:
  1. Ülo Timuska - Rae Vallavalitsuse heakorrajuht;
  2. Taivo Laherand - Jüri Spordihoone hooldustehnik.

  Vallavolikogu on kinnitanud Tarmo Toometi abivallavanema ametikohale.

  Vallavolikogu on valinud Agu Laiuse vallavolikogu esimeheks (tema põhitöökoht on Kodanikuühiskonna Sihtkapital, saab volikogu esimehe töö eest hüvitust). Agu Laius on valitud ka Jüri Kiriku Fondi nõukogu esimeheks, mille eest tasu ega hüvitust ei maksta.

  Vallavolikogu liikmed Priit Põldmäe, Ülo Timuska, Kersti Peterson ja Taivo Laherand saavad volikogu liikme hüvitust.

  Priit Põldmäe ja Margus Vihul on nimetatud ELVESO nõukogu liikmeteks ja saavad selle tööga seotud kulude katteks hüvitust.

  Mitmed IRL Rae osakonna inimesed on nimetatud lasteaedade ja koolide ning hooldekodu hoolekogudesse. Nende tööd hoolekogudes ei hüvitata ega tasustata.

  Loodan, et ma kedagi-midagi ei unustanud.

  ReplyDelete