Tuesday, 5 July 2011

Peetri küla vs alevik

Vaatamata sellele, et Rae vallavalitsus on Peetri küla alevikuks muutmise poolt, vaatamata sellele, et IRLi Rae osakonna juhatus toetab seda otsust, olen kindel, et selle otsuse menetlemisel tehakse viga.

Demokraatlikus ühiskonnas arvestatakse eelkõige enamuse tahtega. Osa külaelanikest on muutuse poolt, osa on vastu, osa on ükskõikne. Mida arvab enamus?

Olen teinud ettepaneku tuua see küsimus rahvahääletusele - Peetri küla vallakodanike arvamushääletusele.

Miks? Loe edasi >>

6 comments:

 1. Vallaelanike osalemiseks vallaelu korraldamisse on praegune vallavõim on juba mõndagi teinud. Seda ei õnnestu teha kampaania ega rahvaküsitluse abil, vaid eeldab olulist ümberhäälestumist alates valla põhimäärusest ja lõpetades osalemiskanalite loomisega.
  Valla uus põhimäärus tagab, et volikogu eelnõud on nüüd enne volikogus otsustamist valla kodulehel avalikult kättesaadavad. Kõik huvitatud isikud saavad nendega varakult tutvuda ja enne istungit ka oma seisukohad või ettepanekud teada anda. Nii see peakski olema, aga seni nii ei olnud.

  Jüri seisukoha asjas kirjutasin pikema loo "Vallaelanike osalemisest valla otsustusprotsessis. Peetri küla alevikuks muutmise otsuse ja Jüri Kiviti seisukoha näitel" Loe: https://sites.google.com/site/irlrae/irl-ajaveeb/agu-laius

  ReplyDelete
 2. Tänan, Agu, sinuga on hea diskuteerida, oled ennustatav, on ette teada mida ja kui pikalt kirjutad.

  Peetri "küla küsimus" pole eluoluline, ei hakka pilli lõhki ajama, minu seisukohti ja argumente sa tead. Ei hakka ka pikalt diskuteerima osalus- ja esindusdemokraatia üle. Olen äriinimene ja harjunud konkreetikaga.

  Küsid, kas ma olen valmis rahvaküsitluse määruse eelnõu koostama?

  Vastus - Jah.

  Eestis on läbi viidud kümneid rahvaküsitlusi erinevates omavalitsustes. Mitte üheski ei ole õnnestunud tuvastada eraldi rahvaküsitluse määrust. Aga noh, sina oled tähtis funktsionär. Kui sa seda nii väga soovid, siis ma koostan "Rae valla rahvaküsitluse määruse eelnõu".

  Kusjuures, alguses küsimus oli vaid selles, et volikogu liikmed saaksid adekvaatse ülevaate rahva arvamusest. Bürokraatia ruulib - so be it!

  ReplyDelete
 3. Aitäh, Jüri! Jään määruse eelnõu ootama.
  Jüri, me mõlemad soovime, et volikogu liikmed saaksid adekvaatse ülevaate rahva arvamusest. Sina usud, et seda saab üksnes rahvaküsitluse abil, mina olen veendunud, et seda on võimalik saada ka mitmete teiste meetoditega.
  Peetri küla-alevik asjas olen aru saanud, et volikogu liikmete enamusel on selgus olemas. Eks homme volikogu istungil saab näha.

  Bürokraatiat on ikka kombeks rünnata. Sinu kirjast ei saa aru, mida Sa bürokraatiaks pead. On ju rahvahääletus oluliselt bürokraatlikum, kui külakoosolekud, arutelud või teavitamine valla lehe kaudu.
  Kui mõtled selle all rahvaküsitluse määruse vajalikksut, siis avalik võim peabki tegutsema selgete reeglite alusel. Vallavolikogu algatatud rahvaküsitluse puhul peab näiteks olema sätestatud, milline õigusjõud on rahvaküsitlusel, millal lugeda rahvaküsitlus toimunuks (kui palju elanikke peab osalema) kuidas seda läbi viiakse, milline on ajakava ja palju muudki. Vastasel korral ei ole küsitluse tulemustega midagi peale hakata. Hakatakse hoopis vaidlema selle tulemuste ojektiivsuse üle.

  ReplyDelete
 4. Rae valla Põhimäärus:
  "Vallavolikogu otsustab küsitluse läbiviimise vajaduse volikogu liikmete, vallavalitsuse või vähemalt 1% hääleõiguslike vallaelanike algatusel."

  Agu, sina süüdistad mind selles, et ma ei tormanud inimestelt allkirju koguma. Vastan. Ma arvasin, et "volikogu liikmed" või "vallavalitsus" vastavalt Põhimäärusele algatavad selle küsitluse. Kuna nüüd on selge, et "volikogu liikmed" ei ole sellest huvitatud ja "vallavalitsus" on oma seisukohas kindel, siis milleks edasi jahuda? Ma tean, et antud olukorras see ei muuda midagi. Asi on juba sisuliselt otsustatud, sellest räägid ise kui toimunud faktist.

  Sinu viide rahvaküsitluse määruse vajalikkusele on põhjendamatu, kuid asja huvides ma ei hakka selle üle vaidlema. Teen ära.

  ReplyDelete
 5. Tere,

  Opositsiooni foorum muudetakse üha valelikumaks.
  Opositsiooni liider esineb oma foorumis infoga, et Peetri küla liigi nime muutmine ei olnud avalikustatud.
  Kontrollisin seda eelnõu esitamisel ise üle ja palusin kõigile volikogu liikmetele lisaks otsuse eelnõule esitada tuvumiseks ka dokument, mis sisaldaks sellel teemal avalike arutelude ülevaadet. Volikogu liikmed said selel dokumendi.
  Eelnõu ise tehti vastavalt seadusele avalikuks vallakantseleis ja valla kodulehel. Eelnõu avalikustamise uudis ripub valla kodulehe uudiste rubriigis senini.
  Vt http://www.rae.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=186

  Nii on asjad korras ka formaalselt, aga väga ulatuslik arutelu, kus kõik, kes soovisid, said kaasa rääkida, toimus mitme kuu jooksul.

  Mina olen väitnud, et minu jaoks on argumendiks valla eelarve tulude suurenemine. Lisaks olen rõhutanud, et selle otsusega antakse vallavalitsusele palju suuremad kohustused Peetris teehoolde, eriti lumetõrje tegemise osas.

  ReplyDelete
 6. Kokkuvõtteks:
  Vallavolikogu otsustas 7. juulil 2011.a.(12 poolt, 5 erapooletut) toetada Asustusüksuse liigi muutmise algatamise otsust ning see otsus on edastatud maavanemale edasiseks menetlemiseks.
  Otsus: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/6616?punkt=6625&eelnou=6620

  ReplyDelete