Wednesday, 15 December 2010

Lagedi kooli renoveerimisest

14. detsembril toimus Rae valla volikogu koalitsioonikoosolek milles osalesid Lagedi kooli hoolekogu liikmed. Koosolekul arutati Lagedi kooli renoveerimisega seotud küsimusi. Pika ja emotsionaalse diskussiooni käigus jõudsid Vallavalitsuse ja Hoolekogu liikmed kokkuleppele. Lisainfo kommentaarides:

8 comments:

 1. Tere,
  Korrektsem oleks siiski öelda, et liiguti kokkuleppe saavutamise suunas, et Lagedil säiliks 9.-klassiline kool ning sealjuures nõustuti, et mitmete 7. - 9. klassides vajalike ainete õppetööd ei ole võimalik koolis täies mahus läbi viia.
  Sellel koosolekul arutati Lagedi kooli renoveerimist mitme kandi pealt, kuid lõplikud otsused tehakse ikkagi vallavalitsuse ja volikogu poolt.
  Probleemiks on, et konstruktiivseid argumente Lagedil 9-klassilise kooli jätkamiseks on raske leida ja seda ei suutnud esitada ei kooli juhtkond ega ka hoolekogu. Koolil puudub piisav tagamaa kindlustamaks kooli õpilastega. Emotsionaalseid, isegi vallajuhte solvavaid ja teistele piirkondadele etteheiteid tegevaid, argumente leidus aga küllaga. Kooli poolt esitati neid ka veel siis, kui võimaliku lahenduse osas oldi juba üsna üksmeelsed.
  Lagedi kooli õpilaste arv on viimase 8 aastaga vähenenud 120-lt 80-le.
  Kooli juhtkond ei ole viimaste aastatega suutnud tuua muutusi õpilaste arvu kasvatamiseks ning kool ei ole populaarne lastevanemate hulgas. Nii peaks kooli hoolekogu seda väga tõsiselt küsima ka kooli direktorilt, mõtlema, kas senise juhtimisstiili jätkumine ikka tagab kooli kvalitatiivse uuenemise.

  Saavutatud lähenemise juurde kuulus ka kokkulepe, et Lagedi kandi esindajad, kes seisavad üliemotsionaalselt 9-klassilise kooli säilitamise poolt, võtsid enda ülesandeks pöörata õpilaste arv koolis kasvule, kaasata selleks Lagedi kandi külavanemad ja teised kogukonna liidrid. Selline kava tuleks Lagedi kandi inimestel kiiresti koos läbi arutada ja kavandada väga praktilised sammud. Kui see pool saavutatud lähenemisest jääb soiku, siis tuleb kogu teemakompleks uuesti läbi vaadata.
  Jah, see kogukonna motiveerimine on vaevanõudev tegevus. Just sama lubati Lagedi rahva poolt ka 8 aastat tagasi, kuid konkreetsete tegudeni ei jõutudki.
  Kogukonna väga tõsiseltvõetava panustamise ja selle abil volikogu liikmete veenmise vajadust väljendasid toimunud koosolekul ka mitmed volikogu liikmed. Tahaks väga näha, et Lagedi kandi liidrid asuvad selle nimel sellel korral ka üksmeelselt tegutsema. Hoidudes seejuures valalvõimu erakondlikust siunamisest.
  Ilma omapoolse positiivse kavata surutakse vallavalitsust vaid maksumaksja raha raiskama, mis lõpptulemusena tähendab vaid raskete otsuste paariaastast edasilükkamist.

  Agu Laius

  ReplyDelete
 2. Minule meeldis hoolekogu lapsevanemate positiivne suhtumine. Nemad olid valmis mõtlema ja analüüsima. Ka Aadi Potter oli häälestatud konstruktiivselt.

  Pettumuseks oli koolidirektori vaikimine. Koosoleku käigus ei lausunud proua ühtki sõna, nagu see teda ei puudutaks.

  Õpetajad olid emotsionaalsed ja mõni ei suutnud kainelt kõike läbiseedida. Kui lõpuks kokkulepe oli saavutatud lootsin kuulda positiivsemaid noote. Toimus imeline dialoog Mariina Paesaluga:
  JK: - Kas olete saavutatud kokkuleppega rahul?
  MP: - Ei ole.
  JK: - Mis selles kokkuleppes Teile ei meeldi?
  MP: - Mina sellesse ei usu.
  See on väga imelik õpetaja seisukoht.

  Koosoleku käigus kinnitasid õpetajad korduvalt et kool saab pärast renoveerimist 2-3 aastaga täis klassikomplektid. See tähendab et aastaks 2014 õpib Lagedi koolis igas klassis (1 kuni 9) kuni 20 õpilast. Arvestades reaalset olukorda võib vanemates klassides olla ka vähem õpilasi, kuid kokku õpilaste arv ei tohiks olla alla 135. Kas õpetajad ka ise sellesse usuvad jäi minule lõpuks arusaamatuks.

  Vastuseta jäi ka küsimus "Mida konkreetselt peab tegema Lagedi kogukond selleks et kooli tuleks rohkem lapsi?"

  Minu ettepanekud:
  1. Koostama kõigi lasteaiakoha soovijate nimekiri. Tagama et lasteaia rühmad oleksid avamiseks täielikult täis.

  2. Läbirääkima lastevanematega kelle lapsed õpivad Jüris ja saavutama kokkuleppe et kohe pärast Lagedi kooli renoveerimist osa lastest tuleb Lagedile õppima tagasi. Selleks peaksid lapsevanemad juba praegu kirjutama avalduse lapse üleviimise kohta Lagedi kooli.

  3. Korraldama Lagedi lapsevanemate koosoleku kus kujundada selge seisukoht kooli juhtkonna suhtes. Kooli on mõtet investeerida vaid juhul kui lapsevanemad koolijuhtkonda usaldavad.

  ReplyDelete
 3. Ainult kooli renoveerimisest ei piisa. Kopli, Kadaka ja Ülejõe küladest laste koolitee on ohtlik autode vahel laveerimine Aruküla teel. Eriti talvetingimustes, kus tee on kitsas ja teepervedel vallid. Kiiresti on vaja kergliiklusteed alates ringteest vähemalt Tuulevälja ristini.

  ReplyDelete
 4. 20. jaanuaril algusega kell 18.30 Lagedi
  koolimajas algavad esimesed mõttetalgud kus arutatakse kuidas kasvatada õpilaste arvu koolis.

  ReplyDelete
 5. Praegune koalitsioon on jõudnud Lagedi inimesi rahuldava kui ka vallavalitsusele vahendite osas jõukohase lahenduseni. Põhikool säilib, koolihoone rekonstrueeritakse, Lagedile luuakse mõned lasteaiarühmad ning Lagedi kogukonna liidrid on võtnud kooli maine parandamise ja õpilaste arvu suurendamise oma südameasjaks. Üheskoos suudame kooli säilitada.

  Loe lähemalt Aasta valla poliitikas

  ReplyDelete
 6. Sooviks siia natuke infot Lagedi kooli renoveerimise kohta. Milline on ikka lõpplahendus (mitu klasse, kuidas jääb spordisaaliga, millises mahus lastaed, millised tähtajad jne)?

  ReplyDelete
 7. Lagedi põhikool-lasteaed jätkab 9-klassilisena. Juurde luuakse 4 lasteaiarühma. Spordisaal saab olema koolihoones umbes samasugune, nagu Vaida koolis. Ehitusleping on allkirjastatud.
  Tähtajad on tulenevalt kooli rekonstrueerimise esimese hanke läbikukkumisest samuti nihkunud. Kooli rekonstrueerimine lõpetatakse 2012.a. lõpuks ja 2013.a. jaanuaris õpivad kõik klassid uuendatud koolihoones. Lisaks saavad kohad ka ligikaudu 80 lasteaialast.

  2012.a., eriti selle teine pool, ehk uus õppeaasta, saab olema koolis keeruline. Kõrvuti rekonstrueerimisega on vaja korraldada ka õppetöö kõigis klassides. Samuti jälgida, et see ei seaks ohtu õpilasi ega õpetajaid. Vallavalitsus tegeleb nendele probleemide lahendamisega.

  Rõõmustav on, et Lagedi kandi kogukond on võtnud väga tõsiselt tegelemist kooli maine parandamisega ja laste arvu suurendamisega koolis. Sel aastal asus 1. klassis õppima 12 last.

  ReplyDelete