Sunday, 17 June 2012

Vallavanema tagasiastumise tagamaadest

4. juunil 2012.a. avalikustati, et prokuratuur on saatnud kohtule materjalid süüdistades Veigo Gutmanni ja Meelis Kasemaad huvitatud isikutena osalemas 2007. aastal maa-ala detailplaneeringu kehtestamise otsustamisel.

11. juunil sain sain vallasekretärilt vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ametliku teate vallavanem Veigo Gutmanni tagasiastumise kohta ja vallavanema vastava avalduse. Esitasin küsimuse vallavolikogu 19. juuni 2012.a. päevakorda.

Teatud osa vallapoliitikutest ja poliitiliselt seotud inimestest nägi siin enda jaoks võimalusi ning asusid kohe survestama IRL-i vallavanemale umbusalduse avaldamiseks ja uue võimukoalitsiooni loomiseks.

IRL Rae osakond tegutses tasakaalukalt ega tormanud emotsioonide pinnal otsustama. Ei ole mõistlik teha kiireid emotsionaalseid otsuseid, vaatamata, et asi on ebameeldiv ja sellest kiire distantseerumine annaks hetkelist poliitilist kasu.

IRL Rae osakonna juhatus kogunes juba 5. juuni õhtul ja otsustas, et oleme koalitsiooni jätkamise ja koalitsioonileppe elluviimise jätkamise poolt. Selle juures lähtus IRL Rae osakonna juhatus vajadusest jätkata kavandatu elluviimist ning stabiilset valla arengut.

IRL-il oleks antud hetkel olnud tõesti kõige mugavam hakata nõudma kõigiga koos vallavanema tagasiastumist ja uue koalitsiooni loomist. Pidasime aga mõsitlikuks enne analüüsida võimalikke tagajärgi ja mõjusid valla arengutele. Leian, et see on vastutustundlikum, kui emotsioonidega kaasa minna. IRL lähtus sellest, et ära hoida võimaliku poliitilist turbulentsi vallas, kus järgnevatel kuudel oleks tegeletud vaid võimuvõitlusega, unustades käivitatud tegevuste elluviimise. Usun, et meid mõistetakse, kui esimesed emotsioonid on lahtunud. (Selliseid kogemusi on vallas aastatuhande vahetuse kandis küllaga, kus vallavõimu vahetati iga 3 kuu tagant.

IRL Rae osakonna juhatuse seisukoha tegime järgmsiel päeval teatavaks koalitsioonipartnerile ja edasine selles olukorras käitumine, teades, et IRL on stabiilne partner, oli juba reformierakonna valla osakonna otsustada.

Muidugi, arutasime Veigo Gutmanniga erinevaid tegutsemisvõimalusi mitmel korral ka omavahel. Ikka sellest lähtudes, kuidas oleks tagatud kavandatud suurprojektide elluviimine. Veigo asus üha kindlamalt seisukohale, et ta astub tagasi, mis viis vajaduseni mõelda läbi järgmise vallavanema kandidaat kui ka vallavalitsuse koosseis. Ka seda arutasid nii IRL Rae juhatus kui ka Rae RE.

Nii sündis vallavanema otsus tagsi astuda, kuid samas ka koalitsiooni otsused, kuidas jätkuks valla stabiilne areng ja kävitatud projektide elluviimine.

Veigo Gutmanni juhtimisel on vallavalitsus 2010 - 2012 teinud väga head tööd ning täitnud koalitsioonilepet kui ka koostanud ja viinud ellu valla arengukava. Kavandatud ja ette valmistatud on hulk mahukaid projekte leevendamaks lasteaiakohtade puudust vallas ja kavandamaks valla koolide laiendamist. Valla rahaasjad on korras ja võimaldavad need projektid teostada. Loodan, et Veigo panustab ka edaspidi energiliselt valla arengusse.


Taustast
Kohtusse antud asi juhtus 2007.a. Siis oli otsustajate seas nii vallavalitsuses kui ka volikogus hulk inimesi, kes kõik oleksid võinud Gutmannile ja Kasemaale öelda, et otsutamisel on vaja ennast taandada. Tollane vallasekretär oleks pidanud seda ka tegema. Võib vastu väita, et ei teatud seotusest. Aga sel juhul ju tehti vallavalitsuses ebapiisavat tööd otsuste ettevalmistamisega, kui ei saadud selgeks omanike tausta. Muidugi - patt on nende kahe hingel.
Nii valmis luukere, mis pandi kahe mehe kappi ootele. Ja polegi üllatav, et luukered võeti kapist välja just 2010.a., kui tehti avaldus prokuratuurile. Just pisut enne seda vahetus vallas koalitsioon ja senine vallavanem pidi asuma opositsiooni.
Jah, tekib hulk tundlikke probleeme, kui vallajuhtidel on oma vallas ka mitmesuguseid erahuvisid. Siin on alati keeruline karisid vältida.
Asjast on möödunud hulk aega. Viimase 2,5 aasta jooksul ei ole mulle teada ühtegi analoogilist juhtumit kummagi mehe töös.

Agu Laius
17. juunil 2012.a.

No comments:

Post a Comment